Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tin tức

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018 - 2019 

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018 - 2019 Thực hiện chỉ đạo của PGD & ĐT Đông Triều về việc tổ chức Hội nghị CBVCLĐ năm học 2018- 2019. Hôm nay ngày 11/10/2018, trường Mầm non Tân Việt long trọng tổ chức tổ chức Hội nghị Cán bộ - viên chức - Lao động năm học 2018- 2019.

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 17/10/2018 

Tổng số xuất ăn: 170 Tổng số tiền ăn : 2.040.000đ Đã chi: 2.040,000đ Tồn: 0

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ bảy, ngày 20 / 10 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 17/10/2018

Tổng số xuất ăn: 170
Tổng số tiền ăn : 2.040.000đ
Đã chi: 2.040,000đ
Tồn: 0
Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên