Xuất bản thông tin

Mầm non Tân Việt hưởng ứng ngày hội đọc sách Việt Nam lần thứ 3

Mầm non Tân Việt hưởng ứng ngày hội đọc sách Việt Nam lần thứ 3


      Thực hiện công văn 255/PGD&ĐT ngày 29/3/2016 của Phòng GD&ĐT Thị xã Đông Triều V/v: Đổi mới thư viện và phát triển văn hóa đọc trong các cơ sở giáo dục, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 3;

      Nhằm hưởng ứng ngày Hội đọc sách Việt Nam lần thứ 3, ngày sách và Bản quyền Thế giới 23/4. Tại ngày hội 21/04 trường Mần non Tân Việt tổ chức cho các cháu làm quen với văn hóa đọc qua việc cô đọc chuyện  theo sách cho trẻ nghe, cho các cháu tập đóng kịch theo sách, cho các con vẽ tranh theo sách, tập giở sách, lật từng trang nhìn từng dòng từ trái qua phải, từ trên xuống dưới.

     Sau đây là một số hình ảnh ngày hội đọc sách 21/4.

 

 

 

CTV- Kim Hưng