Xuất bản thông tin

Trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị quán triệt ký cam kết thực hiện chuyên đề năm 2017

Trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị quán triệt ký cam kết thực hiện chuyên đề năm 2017

Trường Mầm non Tân Việt đã xây dựng kế hoạch số 21/KH-TrMN về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh tại đơn vị trường MN Tân Việt và đã tổ chức hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chuyên đề năm 2017 vào 8 giờ 30 phút sáng hôm nay- thứ 2 đầu tuần (ngày 20/02/2017)


        Thực hiện Công văn số 148/PGD&ĐT ngày 18/02/2017 của Phòng GD&ĐT về việc quán triệt, triển khai và cam kết thực hiện chủ đề công tác năm 2017 về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh". Trường Mầm non Tân Việt đã xây dựng kế hoạch số 21/KH-TrMN  về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh; xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh tại đơn vị trường MN Tân Việt và đã tổ chức hội nghị quán triệt, ký cam kết thực hiện chuyên đề năm 2017 vào 8 giờ 30 phút sáng hôm nay- thứ 2 đầu tuần (ngày 20/02/2017). Nội dung ký cam kết cụ thể gồm các phần như sau: 1. Về kỷ luật, kỷ cương hành chính; 2. Về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh. 3. Về xây dựng nông thôn kiểu mẫu, đô thị văn minh.

       Tại Hội nghị cam kết đồng chí Ngô Thị Sửu- Hiệu trưởng nhà trường đã quán triệt đến CBGVNV các văn bản, kế hoạch, chương trình của cấp trên về chủ đề năm 2017, đồng thời triển khai kế hoạch của đơn vị về thực hiện chủ đề năm 2017. Đồng thời yêu cầu CBGVNV phải nghiêm túc thực hiện các nội dung đã ký cam kết.

Một số hình ảnh tại hội nghị

 

 

 

 

      Hội nghị quán triệt ký cam kết đã diễn ra tốt đẹp, 21/21 đạt 100% CBGVNV nhà trường đã ký cam kết thực hiện trước hiệu trưởng nhà trường về các nội dung trên./.

CTV- Thúy Hường