Lịch trực tết Bính Thân 2016


TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 
 

LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN 2016

Thời gian

Người trực

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày 03/02 (Tức 25/12 âm lịch)

- Nguyễn Thị Hồi

Phó HT

0168.549.1331

Ngày 04/02 (Tức 26/12 âm lịch)

- Vương Thị Phượng

Kế toán

0966.193.666

Ngày 05/02 (Tức 27/12 âm lịch)

- Võ Thị Thuý Hường

Hành chính

0120.415.5081

Ngày 06/02 (Tức 28/12 âm lịch)

- Đỗ Thị Đông

Phó HT

0979.186.118

Ngày 07/02 (Tức 29/12 âm lịch)

- Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng

0936.395.376

Ngày 08/02 (Tức 01/01 âm lịch)

- Đỗ Thị Đông

Phó HT

0979.186.118

Ngày 09/02 (Tức 02/01 âm lịch)

- Nguyễn Thị Hồi

Phó HT

0168.5491331

Ngày 10/02 (Tức 03/01 âm lịch)

- Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng

0936.395.376

Ngày 11/02 (Tức 04/01 âm lịch)

- Võ Thị Thuý Hường

Hành chính

0120.415.5081

Ngày 12/02 (Tức 05/01 âm lịch)

- Vương Thị Phượng

Kế toán

0966.193.666

Ngày 13/02 (Tức 06/01 âm lịch)

- Võ Thị Thúy Hường

Hành chính

0120.415.5081

Ngày 14/02 (Tức 07/01 âm lịch)

- Vương Thị Phượng

Kế toán

0966.193.666

Ngày 15/02 (Tức 08/01 âm lịch)

- Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng

0936.395.376

Ngày 16/02 (Tức 09/01 âm lịch)

- Đỗ Thị Đông

Phó HT

0979.186.118

Ngày 17/02 (Tức 10/01 âm lịch)

- Nguyễn Thị Hồi

Phó HT

0168.5491331

Ngày 18/02 (Tức 11/01 âm lịch)

- Toàn trường khai xuân

 

 

 

Lưu ý:  - Vương Thị Phượng: 03 ngày (26/12, 05/1, 07/1).

            - Võ Thị Thuý Hường: 03 ngày (28/12, 04/1, 06/1)

            - Phạm Thị Huyền: 03 ngày (30/1, 03/1, 08/1).

            - Nguyễn Thị Hồi: 03 ngày (29/12, 02/1, 10/1).

            - Đỗ Thị Đông: 03 ngày (28/12, 01/1, 09/1).

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                   Phạm Thị Huyền

 

 

                                                                                       


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu