Thông báo chương trình công tác tháng 11 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT

 

            Số.../TB-MNTV

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Việt, ngày 06 tháng 11 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2017

  * Kế hoạch trọng tâm

- Tổ chức Hội giảng, thao giảng,  tiết mẫu về ứng dụng lớp học Thông minh.

- Tổ chức  hội thi trang trí lớp học môi trường xanh sạch đẹp, an toàn thân thiện.

- Tổ chức tọa đàm gặp mặt CBGVNV kỷ niệm 35 năm ngày nhà giáo Việt Nam

- Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường.

- Tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường

Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

 

 

- Duy trì nề nếp, sĩ số học sinh

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp

- Hoàn thiện hồ sơ Phổ cập  trình Phòng Giáo dục kiểm tra.

HP phụ trách - GV

01- 04

Tổ chức tập huấn CNTT lần 2

BGH – GV cốt cán - GVNV

06-10

- Tổ chức  kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tổ chức tiết mẫu có ứng dụng lớp học Thông Minh

-  Ban kiểm tra nội bộ

- TTCM

 

7- 13

Kiểm tra công tác vệ sinh, bếp ăn, môi trường, lớp học….

BGH

13 - 15

-  Trình Phòng Giáo dục Kiểm tra Phổ cập GD  và Xóa mù năm 2017

- HP+ GV

 

13 - 16

- Tổ chức hội  thi Trang trí lớp học môi trường xanh sạch đẹp an toàn thân thiện chào mừng 20/11

- BGH – GVNV

14- 17

 Tổ chức Liên hoan văn nghệ học sinh các lớp chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt nam

- BGH – GV – NV - Phụ huynh – HS

20/11

Tổ chức tọa đàm gặp mặt CBGVNV đang công tác và đã nghỉ hưu.

BGH – CĐ – GVNV

21 – 24

Đón đoàn Phòng y tế về kiểm tra công tác y tế trường học

BGH – GV – NV

24 – 28

Tổ chức hội thi Giáo viên giỏi cấp trường

BGH – CĐ

 

25 – 30/11

Tổ chức chuyên đề "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm" cấp trường

 

Cả tháng

- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh chân tay miệng, xuất huyết, đuối nước

- CBGVNV-

Cả tháng

Tuyên truyền phổ biến chỉ thị 01 của Thị xã và chỉ thị 01 của UBND xã về ATGT đội mũ BH

CBGVNV

Cả tháng

Thực hiện nề nối, tác phong, văn hóa ứng xử các nội dung, quy chế, các cam kết chủ đề công tác năm, chủ đề năm học

- CBGVNV

                                                                                             

 

                                 HIỆU TRƯỞNG

                                        (Đã ký)

                                    Ngô Thị Sửu

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu