Lịch công tác
Hôm nay: Thứ sáu, ngày 20 / 09 / 2019
7 giờ 00

- Đ/c Ngô Thị Sửu - HT: trực và làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Mạc Thị Phượng - PHT:  Chỉ đạo công tác ND tại điểm trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT: Trực và chỉ đạo chuyên môn tại điểm trung tâm