Asset Publisher

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã của trường MN Tân Việt năm học 2016- 2017

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã của trường MN Tân Việt năm học 2016- 2017

Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-PGD&ĐT ngày 14/02/2017 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều và kế hoạch số 1033/PGD&ĐT ngày 14/11/2016 về kế hoạch tổ chức hội thi GVG cấp thị xã năm học 2016- 2017. Hôm nay ngày 22/02/2017, tại trường Mầm non Tân Việt diễn ra "Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2016- 2017".


        Thực hiện Quyết định số 42/QĐ-PGD&ĐT ngày 14/02/2017 của Phòng GD&ĐT thị xã Đông Triều và kế hoạch số 1033/PGD&ĐT ngày 14/11/2016 về kế hoạch tổ chức hội thi GVG cấp thị xã năm học 2016- 2017. Hôm nay ngày 22/02/2017, tại trường Mầm non Tân Việt diễn ra "Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học  2016- 2017".

       Tham dự hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp thị xã phần thi thực hành năm học này nhà trường có 07 đồng chí đủ điều kiện đã quy định.(Các đồng chí đã vượt qua 2 vòng thi: Năng lực- SKKN)

      - Phần thi thực hành các giáo viên phải tham dự đủ 2 hoạt động (2 tiết dạy: 01 tiết tự chọn và 01 tiết bắt buộc bốc thăm)

      Với sự cố gắng nhiệt tình của các đồng chí giáo viên dự thi. Sự vào cuộc công tâm của Hội đồng chấm thi. Sau 01 ngày làm việc, Hội đồng chấm thi đã lựa chọn được 07/07 (đạt 100% ) đồng chí đủ các điều kiện đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm học 2016- 2017.

      Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã của trường MN Tân Việt năm học 2016- 2017 đã thành công tốt đẹp nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ trong công tác giảng dạy./.

Sau đây là một số hình ảnh của Hội thi

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh các giáo viên tham gia phần thi thực hành

 

 

Ảnh Hội đồng chấm thi GVDG cấp thị xã năm học 2016- 2017 tổng hợp hồ sơ đánh giá kết quả

 

Ảnh Họp Hội đồng giáo viên nhà trường đánh giá ưu điểm, tồn tại và rút kinh nghiệm cho GV

tham gia các vòng thi sau Hội thi GVDG cấp thị xã năm học 2016- 2017

 

CTV - Thúy Hường