To enable view this clip, click-here.
Tin tức

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018 - 2019 

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2018 - 2019 Thực hiện chỉ đạo của PGD & ĐT Đông Triều về việc tổ chức Hội nghị CBVCLĐ năm học 2018- 2019. Hôm nay ngày 11/10/2018, trường Mầm non Tân Việt long trọng tổ chức tổ chức Hội nghị Cán bộ - viên chức - Lao động năm học 2018- 2019.

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 15/10/2018 

Tổng số xuất ăn: 172 Tổng số tiền ăn : 2.064,000 Đã chi: 2.064,000 Tồn: 0

Calendar
Today: Monday, 15 / 10 / 18
15/10

Đ/c: Ngô Thị Sửu - Hiệu trưởng- trực trường tại điểm trung tâm chỉ đạo điều hành chung.

Đ/c: Mạc Thị Phượng- Phó hiệu trưởng chỉ đạo công tác chuyên môn

Đ/c: Nguyễn Thị Hồi - Phó hiệu trưởng chỉ đạo công tác nuôi dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm

Thông báo

Tài chính công khai ngày 15/10/2018

Tổng số xuất ăn: 172
Tổng số tiền ăn : 2.064,000
Đã chi: 2.064,000
Tồn: 0
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên