Calendar
Today: Thursday, 18 / 04 / 19
18/04

Đ/c: Ngô Thị Sửu - Hiệu trưởng - Làm việc tại trường chỉ đạo chung

Đ/c: Nguyễn Thị Hồi - Phó hiệu - Trực trường tại điểm trung tâm chỉ đạo công tác nuôi dưỡng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đ/c: Mạc Thị Phượng - Phó hiệu trưởng - Chỉ đạo công tác chuyên môn.