Calendar
Today: Friday, 18 / 10 / 19
18/10

- Đ/c Ngô Thị Sửu - HT: làm việc tại điểm trung tâm

- Đ/c Mạc Thị Phượng - PHT:  chỉ đạo công tác ND tại điểm trung tâm

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà - PHT:  Trực chỉ đạo chuyên môn tại điểm trung tâm.