To enable view this clip, click-here.
Tin tức

Trường MN Tân Việt tổ chức “ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2018- 2019 

Trường MN Tân Việt tổ chức " Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2018- 2019 Thực hiện kế hoạch số 1123/KH-PGD&ĐT ngày 30/10/2018 về việc tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp học mầm non năm học 2018 - 2019. Đồng thời nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Ngành. Từ ngày 9/11 đến ngày 11/11/2018 trường Mầm non Tân Việt tổ chức " Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2018- 2019.

Bé ở trường

Tài chính công khai ngày 15/11/2018 

Tổng số xuất ăn: 169 Tổng số tiền ăn : 2.028.000đ Đã chi: 2.028,000đ Tồn: 0

Calendar
Today: Saturday, 17 / 11 / 18
Thông báo

Tài chính công khai ngày 15/11/2018

Tổng số xuất ăn: 169
Tổng số tiền ăn : 2.028.000đ
Đã chi: 2.028,000đ
Tồn: 0
Video clip
To enable view this clip, click-here.
Bài hát yêu thích
To enable view this clip, click-here.
Tài nguyên