Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài giảng, giáo án điện tử
GiÁO ÁN
Thích 0 bình luận
Tác giả: mn.tv.nthai
Chủ đề: Giáo dục
Loại tài liệu: Bài giảng; Giáo án
Ngày cập nhật: 09:49 05/06/2017
Lượt xem: 77
Dung lượng: 9.196,0kB
Nguồn: Nguyễn Thị Hải
Mô tả: Giáo án

Bình luận - Đánh giá

Chưa có bình luận nào

Bạn cần đăng nhập để gửi bình luận.

Lịch công tác
Hôm nay: Thứ ba, ngày 20 / 02 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 9/2/2018


Tổng số trẻ ăn: 111

Tổng số tiền ăn: 1332,000

Tổn số tiền đã chi: 1332,000

Số tiền thừa (thiếu) không.

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên