Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài giảng, giáo án điện tử
Thông tin thành viên
Họ và tên: mn.tv.vthuong
Email: mn.tv.vthuong@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nam
Địa chỉ: Tr­ường THCS Hong Thai Đong
Website:
Đơn vị: Trường MN Tân Việt
Chức vụ: 
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 19       Đã duyệt: 14       Tổng điểm: 50

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt
Lịch công tác
Hôm nay: Thứ tư, ngày 21 / 02 / 2018
Thông báo

Tài chính công khai ngày 9/2/2018


Tổng số trẻ ăn: 111

Tổng số tiền ăn: 1332,000

Tổn số tiền đã chi: 1332,000

Số tiền thừa (thiếu) không.

Số tiền chuyển sang ngày hôm sau:0

Video clip
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Bài hát yêu thích
Bạn hãy bấm vào đây để cho phép xem Clip này.
Tài nguyên