Tuyển sinh đầu cấp

Thông tin tuyển sinh TRƯỜNG MN TÂN VIỆT
Năm học 2018 - 2019

Chỉ tiêu tuyển sinh:
- Trẻ sinh năm 2017 đến trả sinh năm 2013
Hướng dẫn tuyển sinh:
- Trẻ có đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu của nhà trường
Tuyến tuyển sinh:
- Trẻ có hộ khẩu thường trú tại xã
Điều kiện tuyển sinh:
- Trẻ có đủ hồi sơ như: + Giấy khai sinh + Đơn xin học + Hộ khẩu thường trú + Thông tin cá nhân
Hướng dẫn sau đăng ký:
- Phụ huynh đến tại các điểm trường để đăng ký nộp hồ sơ.
Tin mới nhất