Xuất bản thông tin

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017

Chương trình công tác tháng 5 năm 2017


PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU      

     TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 5 / 2017

  * Nội dung trọng tâm:

  • Tổ chức hội thi " Chuyên đề dinh dưỡng"
  • Khảo sát đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi
  • Đánh giá xếp loại thi đua cuối năm
  • Tổng  kết năm học 2016- 2017

Lịch cụ thể

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Cả tháng

- Duy trì sĩ số hiện có

- HP+ GV

Cả tháng

 

- Duy trì đảm bảo VSMT, dịch bệnh, bếp ăn bán trú

- BGH+ GV

 

5 - 10/5

    

- Tổ chức tuần lễ nước sạch môi trường

- Đ/c Mạc Phượng+ GVNV

15-16/5

      

- Tổ chức hội thi "Chiến sĩ tý hon và dinh dưỡng sức khỏe trẻ thơ"

- BGH- GVNV- Phụ huynh- học sinh

 15 - 17/5

- Hoàn thành đánh giá xếp loại thi đua cuối năm và hồ sơ thi đua

- Hội đồng thi đua khen thưởng

16-20/5

- Đánh giá chất lượng trẻ cuối năm và đánh giá thi đua các lớp

- GV

20 - 22/5

- Đánh giá xếp loại chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên

- HT + Công đoàn+ GV

22-24/5

- Tổ chức tổng kết lớp, họp phụ huynh lớp cuối năm

BGH- GVCN

   30 - 31/5

-Tổng kết năm học

-Toàn trường

 

                                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                        (Đã ký)

                                                                                                                                 Ngô Thị Sửu