Xuất bản thông tin

Đoàn Thanh niên trường Mầm non Tân Việt chăm sóc, bảo tồn giống Mai vàng Ngọa Vân - Yên Tử

Đoàn Thanh niên trường Mầm non Tân Việt chăm sóc, bảo tồn giống Mai vàng Ngọa Vân - Yên Tử

Thực hiện kế hoạch bảo tồn giống Mai Vàng Ngọa Vân Yên Tử của ngành giáo dục thị xã Đông Triều và kế hoạch công tác của trường Mầm Non Tân Việt. Ngày 10 tháng 4 năm 2016 Đoàn thanh niên nhà trường đã triển khai tổ chức cho các đoàn viên trong nhà trường tích cực tham gia chăm sóc cho vườn Mai Vàng Ngọa Vân-Yên Tử nhằm bảo tồn giống Mai vàng quý hiếm.


"Vì lợi ích mười năm trồng cây

Vì lợi ích trăm năm trồng người"

      Câu nói của Hồ Chủ Tịch từ nhiều năm trước đây vẫn còn vang vọng và càng làm sáng tỏ hơn tư tưởng chiến lược của công cuộc phát triển kinh tế xã hội, của đất nước, của từng địa phương, của từng gia đình và cá nhân mỗi con người trong các tổ chức xã hội.

        Thực hiện kế hoạch bảo tồn giống Mai Vàng Ngọa Vân Yên Tử của ngành giáo dục thị xã Đông Triều và kế hoạch công tác của  trường Mầm Non Tân Việt. Ngày 10 tháng 4 năm 2016 Đoàn thanh niên nhà trường đã triển khai tổ chức cho các đoàn viên trong nhà trường tích cực tham gia chăm sóc cho vườn Mai Vàng Ngọa Vân-Yên Tử nhằm bảo tồn giống Mai vàng quý hiếm. Hiện tại đến nay nhà trường vẫn duy trì và chăm sóc tốt 10/10 cây đồng thời tiếp tục triển khai cho đoàn viên nhân giống thêm để bổ sung cho vườn cây nhà trường/.

 

CTV- Thanh Hải