Xuất bản thông tin

Lịch trực tết Bính Thân 2016

Lịch trực tết Bính Thân 2016


TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 
 

LỊCH TRỰC TẾT BÍNH THÂN 2016

Thời gian

Người trực

Chức vụ

Số điện thoại

Ngày 03/02 (Tức 25/12 âm lịch)

- Nguyễn Thị Hồi

Phó HT

0168.549.1331

Ngày 04/02 (Tức 26/12 âm lịch)

- Vương Thị Phượng

Kế toán

0966.193.666

Ngày 05/02 (Tức 27/12 âm lịch)

- Võ Thị Thuý Hường

Hành chính

0120.415.5081

Ngày 06/02 (Tức 28/12 âm lịch)

- Đỗ Thị Đông

Phó HT

0979.186.118

Ngày 07/02 (Tức 29/12 âm lịch)

- Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng

0936.395.376

Ngày 08/02 (Tức 01/01 âm lịch)

- Đỗ Thị Đông

Phó HT

0979.186.118

Ngày 09/02 (Tức 02/01 âm lịch)

- Nguyễn Thị Hồi

Phó HT

0168.5491331

Ngày 10/02 (Tức 03/01 âm lịch)

- Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng

0936.395.376

Ngày 11/02 (Tức 04/01 âm lịch)

- Võ Thị Thuý Hường

Hành chính

0120.415.5081

Ngày 12/02 (Tức 05/01 âm lịch)

- Vương Thị Phượng

Kế toán

0966.193.666

Ngày 13/02 (Tức 06/01 âm lịch)

- Võ Thị Thúy Hường

Hành chính

0120.415.5081

Ngày 14/02 (Tức 07/01 âm lịch)

- Vương Thị Phượng

Kế toán

0966.193.666

Ngày 15/02 (Tức 08/01 âm lịch)

- Phạm Thị Huyền

Hiệu trưởng

0936.395.376

Ngày 16/02 (Tức 09/01 âm lịch)

- Đỗ Thị Đông

Phó HT

0979.186.118

Ngày 17/02 (Tức 10/01 âm lịch)

- Nguyễn Thị Hồi

Phó HT

0168.5491331

Ngày 18/02 (Tức 11/01 âm lịch)

- Toàn trường khai xuân

 

 

 

Lưu ý:  - Vương Thị Phượng: 03 ngày (26/12, 05/1, 07/1).

            - Võ Thị Thuý Hường: 03 ngày (28/12, 04/1, 06/1)

            - Phạm Thị Huyền: 03 ngày (30/1, 03/1, 08/1).

            - Nguyễn Thị Hồi: 03 ngày (29/12, 02/1, 10/1).

            - Đỗ Thị Đông: 03 ngày (28/12, 01/1, 09/1).

                                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                           (Đã ký)

                                                                                                                   Phạm Thị Huyền