Xuất bản thông tin

Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi năm 2015

Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi năm 2015

Thực hiện công văn số 85/PGD&ĐT ngày 11/02/2015 của Phòng GD&ĐT Huyện Đông Triều v/v "Tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi năm 2015". Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Trong khoảng từ ngày 24/02 (Tức ngày 06 Tết) đến ngày 15/3 (Tức ngày 25 tết) trường Mầm non Tân Việt tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi năm 2015 cho tập thể CBGVNV nhà trường trong và xung quanh khu vực trường học.


       Thực hiện công văn số 85/PGD&ĐT ngày 11/02/2015 của Phòng GD&ĐT Huyện Đông Triều v/v "Tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi năm 2015". Tranh thủ thời tiết thuận lợi, Trong khoảng từ ngày 24/02 (Tức ngày 06 Tết) đến ngày 15/3 (Tức ngày 25 tết) trường Mầm non Tân Việt tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ và mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi năm 2015 cho tập thể CBGVNV nhà trường trong và xung quanh khu vực trường học.       

      Tổ chức tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong việc trồng cây xanh, bảo vệ rừng gắn liền với mục đích bảo vệ môi trường và xã hội.

       Đưa Tết trồng cây trở thành ý thức thường xuyên của mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đối với bảo vệ cây xanh là phong tục tập quán, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

 

 

       Do điều kiện thực tế nhà trường nên sau thời gian triển khai tổ chức Tết trồng cây tập thể CBGVNV trường MN Tân Việt đã trồng được khoảng 30 cây cảnh, 10 cây bóng mát, 20 cây ăn quả các loại.

                                                                                             Thúy Hường