Xuất bản thông tin

Trường Mầm non Tân Việt đã tổ chức họp phụ huynh học sinh triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Trường Mầm non Tân Việt đã tổ chức họp phụ huynh học sinh triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 -2018, nhằm đảm bảo hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đồng thời nắm bắt được tâm tư nguyện vọng, mong muốn của các bậc phụ huynh, ngày 14/9/2017 Trường Mầm non Tân Việt đã tổ chức họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp, họp phụ huynh toàn trường, họp phụ huynh học sinh các lớp để triển khai nhiệm vụ năm học và thống nhất các khoản thu năm học 2017 – 2018.


       Chủ trì cuộc họp Ban đại diên cha mẹ học sinh các lớp và chù trì cuộc họp phụ huynh học sinh toàn trường là đ/c Ngô Thị Sửu –Hiệu trưởng nhà trường và chù trì cuộc họp phụ huynh các lớp là các giáo viên chủ nhiệm (8 GV phụ trách 8 lớp).

        Về phụ huynh học sinh là sự có mặt của chị Lê Thị Hồng – Hội trưởng hội cha mẹ học sinh  nhà trường cùng 206 phụ huynh học sinh trong toàn trường.

Cuộc họp có 3 phần chính:

      Phần 1. Họp Ban đại diện cha mẹ học sinh lâm thời tại hội trường vào 7h30p ngày 14/9/2017. (Có 8/8 phụ huynh trưởng có 8 lớp tham dự và các đ/c BGH- CĐ- TTND – GVCN).

     Đ/c Ngô Thị Sửu chù trì các nội dung:

     - Dự kiến các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

   - Dự kiến các khoản thu quy định, thỏa thuận, tự nguyện trong năm học 2017 – 2018 ( theo văn bản chỉ đạo)

   - Dự kiến các nội dung XHHGD

   - Dự kiến các nội quy quy định phối hợp giữa nhà trường và gia đinh…

    * Phần 2: Họp phụ huynh học sinh toàn trường tại  sân khấu khu Trung tâm vào hồi 13h30p ngày 14/9/2017.

      Đ/c Ngô Thị Sửu chù trì các nội dung:

     Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017.

  • Phương hướng, chỉ tiêu nhiệm vụ năm học 2017 – 2018
  • Các nội quy, quy định của nhà trường của nhà trường

   - Đặc biệt, các bậc phụ huynh cũng được thông qua và thống nhất các khoản thu chi theo quy định và các khoản đóng góp thỏa thuận, tự nguyện….

   - Công tác XHHG về chương trình Điều hòa cho em…

  Tiếp đến đại diện cho Hội cha mẹ học sinh, Chị Lê Thị Hồng - Hội trưởng hội phụ huynh cũng đã báo cáo các hoạt động thu chi trong năm học vừa qua đồng thời dự tính các khoản thu trong năm học 2017-2018. Tổ chức lấy ý kiến và lắng nghe nguyện vọng của các bậc phụ huynh để năm học 2017-2018 thực hiện tốt hơn.

* Phần 3: Các bậc phụ huynh họp tại lớps vào 15h30p ngày 14/9/2017

Về dự họp và chỉ đạo các lớp, khu là các đ/c BGH

- Tại lớp, các phụ huynh được các cô giáo chủ nhiệm thông qua tình hình của các bé tại lớp, lấy ý kiến phụ huynh để đạt được sự thống nhất giữa phụ huynh và cô giáo chủ nhiệm để công tác chăm sóc và giáo dục trẻ được thuận lời và tốt hơn.

- Chỉ tiêu nhiệm vụ năm học của lớp.

- Thống  nhất các khoản thu để vào biên bản.

- Thống nhất XHHGD Điều hòa cho em vào biên bản.

- Bầu phụ huynh trưởng, phó  của lớp….

   Sau 1 ngày ( Từ 7h30p – 17h) diễn ra 03 cuộc họp phụ huynh của trường mầm non Tân Việt đã thành công tốt đẹp.

    - Kết quả cuộc họp Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp lâm thời do đ/c Ngô Thị Sửu chù trì  có 8/8 phụ huynh nhất trí với các nội dung dự kiến  kế hoạch, chỉ tiêu nhiệm vụ, nội quy, các khoản thu  nhà trường  đưa ra.

    - Kết quả cuộc họp phụ huynh toàn trường do đ/c Ngô Thị Sửu chù trì  có 189/206 phụ huynh dự họp và có 189/189 phụ huynh nhất trí với các nội dung dự kiến  kế hoạch chỉ tiêu nhiệm vụ, các nội quy, các khoản thu của nhà trường  đưa ra.

   - Kết quả cuộc họp phụ huynh các lớp  do các giáo viên chủ nhiệm đều nhất trí 100% các nội dung nhà trường và các nội dung của lớp dự kiến đưa ra.

   - Kết quả cuộc họp phụ huynh của các lớp về công tác XHHGD  Điều hòa cho em có 100% các phụ huynh của các lớp không nhất trí lắp Điều hòa cho em vì lý do điều kiện kinh tế của phụ huynh còn gặp rất nhiều khó khăn.

    - Kết thúc cuộc họp phụ huynh của các lớp có các phụ huynh ủng hộ 09 quạt treo tường (tại các lớp ở khu trung tâm), 02 bình nóng lạnh phục vụ trẻ công tác vệ sinh. Nhà trường đã tiếp nhận hiện vật trên bằng biên bản bàn giao và niêm iết công khai tới toàn thể phụ huynh và nhân dân được biết.

        Đ/c Ngô Thị Sửu- HT nhà trường chủ trì cuộc họp ban Đại diện CMHS lâm thời 

 

Ban đại diện hội cha mẹ học sinh lâm thời

 

Đ/c Ngô Thị Sửu- Hiệu trưởng nhà trường chù trì cuộc họp phụ huynh toàn trường 

 

Các bậc CMHS biểu quyết nhất trí cao các khoản thu theo quy định, thỏa thuận,

tự nguyện

      Cuộc họp phụ huynh đầu năm học 2017 – 2018 đã thành công tốt đẹp với sự ủng hộ và nhất trí cao của các bậc phụ huynh trong toàn trường. Hy vong năm học mới 2017 – 2018 Trường MN Tân Việt sẽ hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ năm học đã đề ra./.

                                                                                                          CTV- Thúy Hường