Xuất bản thông tin

Trường Mầm non Tân Việt hưởng ứng các hoạt động của tháng hành động nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học năm 2017

Trường Mầm non Tân Việt hưởng ứng các hoạt động của tháng hành động nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học năm 2017


Thực hiện Công văn số 410/PGD&ĐT ngày 22/04/2017 của phòng G&ĐT Đông triều về Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017. Sáng ngày 22/ 05/2017, Trường MN Tân Việt hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017" với các nội dung tuyên truyền nước sạch vệ sinh môi trường, VSATTP với những thông điệp "Sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng chống suy dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của trẻ", "bảo vệ công trình cấp nước là bảo vệ sức khỏe của con bạn, chính bạn và gia đình bạn",…….


          Thực hiện Công văn số 410/PGD&ĐT ngày 22/04/2017 của phòng G&ĐT Đông triều về Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017.

         Sáng ngày 22/ 05/2017, Trường MN Tân Việt hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017" với các nội dung  tuyên truyền nước sạch vệ sinh môi trường, VSATTP với những thông điệp "Sử dụng nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh góp phần phòng chống suy dinh dưỡng, cải thiện chiều cao của trẻ", "bảo vệ công trình cấp nước  là bảo vệ sức khỏe của con bạn, chính bạn và gia đình bạn",…….

        Tổ chức ra quân, huy động đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh tham gia xây dựng, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình nước sạch, làm tổng vệ sinh, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải,..... trong và xung quanh cơ sở giáo dục, trường học. Lập kế hoạch duy trì các hoạt động bảo hành, bảo dưỡng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường học.

        Các khối lớp đã tổ chức, hưởng ứng "Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017" với các nội dung phong phú như:

           Thi tìm hiểu kiến thức nước sạch vệ sinh môi trường giữa với chủ đề về nước sạch, về vệ sinh môi trường nông thôn, vệ sinh trường học (bảo vệ nguồn nước, sử dụng tiết kiệm nước, giữ gìn bảo vệ công trình nước sạch, nhà vệ sinh, thói quen rửa tay bằng xà phòng, rửa tay đúng cách,  thời trang bảo vệ môi trường, thông điệp với nội dung bảo vệ môi trường, nguồn nước, bảo quản gìn giữ công trình nước sạch nhà vệ sinh.

           Thi vẽ  tranh, hoặc xé giấy dán tranh với nội dung tuyên truyền, cổ động về nước sạch, vệ sinh môi trường.

           Thi rửa tay đúng cách, cọ rửa nhà vệ sinh và hành động cụ thể, đồng loạt của tất cả giáo viên, học sinh tham gia rửa tay bằng xà phòng và bảo quản nhà vệ sinh.

          Thực hiện các quy định, nội quy về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong trường học; Biểu dương kịp thời các cá nhân có thành tích trong công tác bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch và vệ sinh; phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm về bảo quản và sử dụng các công trình nước sạch, công trình vệ sinh theo đúng quy định.

 

Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

CTV- Toàn Thư