Xuất bản thông tin

trường MN Tân Việt kiểm tra ứng dụng CNTT trong dạy và học

trường MN Tân Việt kiểm tra ứng dụng CNTT trong dạy và học

Thực hiện kế hoạch năm học 2013- 2014 của Phòng GD & ĐT Đông Triều. Căn cứ vào tình hình thực tế trình độ tin học của cán bộ và giáo viên nhà trường. Nhằm nâng cao trình độ tin học phục vụ cho công tác giáo dục của nhà trường. Chiều ngày 10/3/2014 và 11/3/2014, trường Tân Việt tiến hành kiểm tra trình độ ứng dụng CNTT trong giảng dạy của toàn thể giáo viên trong trường. Nội dung kiểm tra bao gồm 3 nội dung chính: Soạn thảo văn bản; Soạn giáo án điện tử; Khai tháng thông tin trên mạng Interrnet.

       Thực hiện kế hoạch năm học 2013- 2014 của Phòng GD & ĐT Đông Triều. Căn cứ vào tình hình thực tế trình độ tin học của cán bộ và giáo viên nhà trường. Nhằm nâng cao trình độ tin học phục vụ cho công tác giáo dục của nhà trường. Chiều ngày 10/3/2014 và 11/3/2014, trường Tân Việt tiến hành kiểm tra trình độ ứng dụng CNTT trong giảng dạy của toàn thể giáo viên trong trường. Nội dung kiểm tra bao gồm 3 nội dung chính: Soạn thảo văn bản; Soạn giáo án điện tử; Khai tháng thông tin trên mạng Interrnet.

      Việc tổ chức kiểm tra trình độ ứng dụng CNTT trong dạy và học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường đã đặt ra trong năm học 2013- 2014 này với chủ đề: “Tháng hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin”. Qua đó, giúp cán bộ và giáo viên trong Nhà trường phát huy khả năng ứng dụng CNTT đồng thời tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho bản thân, góp phần vào sự thành công trong công tác quản lý và dạy học của nhà trường.

 

Các đ/c GV nhà trường đang hăng hái làm bài thi

 

       Qua 02 buổi kiểm tra đánh giá kết quả bài kiểm tra, nhà trường có thêm những căn cứ để đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT của đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nhằm nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay.

                                           

                                                CTV- Ban CNTT