Xuất bản thông tin

Trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2016-2017

Trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2016-2017

Trong 2 ngày 08 và 09/12/2016 trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2016-2017 nhằm giúp CBGVNV thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.


     Trong 2 ngày 08 và 09/12/2016 trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2016 - 2017 nhằm giúp CBGVNV thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.

   + Các nội dung tập huấn bao gồm:

  • Soạn thảo văn bản, kỹ thuật trình bày thể thức văn bản.
  •  Kỹ thuật soạn giáo án điện tử.
  • Kiến thức về chính quyèn điện tử.
  • Các kỹ thuật gửi, đăng tin bài, đăng ảnh, đăng thông tin…
  • Kỹ thuật ứng dụng mô hình lớp học thông minh.

     Với sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của BGH nhà trường. Sự lỗ lực của CBGVNV. Sau 2 ngày tập huấn các đ/c CBGVNV đã có nhiều tiến bộ rõ rệt về ứng dụng CNTT ở các nội dung trên đề ra.

 

Một số hình ảnh

 

 

Đ/c Sửu khai mạc hội nghị và quán triệt CBGVNV thực hiện đợt tập huấn CNTT.

 

 

Đ/c Hường hướng dẫn CBGVNV thực hành các nội dung của buổi tập huấn

 

 

 

 

CBGVNV nghiêm túc tham gia buổi tập huấn.

 

CTV - Toàn Thư