Xuất bản thông tin

Thưc đơn mẫu giáo tháng 1 năm 2019

Thưc đơn mẫu giáo tháng 1 năm 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  28  tháng 12  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01- NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/01 đến  ngày 31/01

Tuần 1: Từ ngày 01/01 đến ngày 04/01

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 10h50)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

31/12

- Cơm thường

- Ruốc – Lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Bún thịt cà chua

 

 

 

Thứ 3

01/01

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh bí xanh, cà rốt hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

02/01

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Mì thịt cà chua

 

 

 

Thứ 5

03/01

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Bún thịt cà chua

 

 

 

Thứ 6

04/01

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương củ cải cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày  28  tháng 12  năm 2018

                 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/01 đến  ngày 31/01

Tuần 2: Từ ngày 07/01 đến ngày 11/01

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 10h50)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

07/1

- Cơm thường

- Ruốc – Lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương cà chua

 

 

Thứ 3

08/1

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương xu hào cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

09/1

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Mì thịt cà chua

 

 

Thứ 5

10/1

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương khoai tây, cà rốt

Bún xương cà chua

 

 

Thứ 6

11/1

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Việt, ngày  28  tháng 12 năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/1 đến  ngày 31/1

Tuần 3: Từ ngày 14/1 đến ngày 18/1

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 10h50)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

14/1

- Cơm thường

- Ruốc lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Bún thịt

 

Thứ 3

15/1

- Cơm thường

- Gà thịt rim gừng

- Canh bí đỏ, hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

16/1

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt

 

Thứ 5

17/1

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Bún thịt

 

Thứ 6

18/1

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Việt, ngày  28  tháng 12 năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/1 đến  ngày 31/1

Tuần 4: Từ ngày 21 đến ngày 25/1

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

21/1

- Cơm thường

- Ruốc lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương cà chua

 

Thứ 3

22/1

- Cơm thường

- Gà, thịt rim gừng

- Canh xương xu hào cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

23/1

- Cơm thường

- Thịt đậu sốt cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Mì thịt cà chua

 

Thứ 5

24/1

- Cơm thường

-  Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây, cà rốt

Bún xươngcà chua

 

Thứ 6

25/1

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Việt, ngày  28  tháng 12 năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 02/1 đến  ngày 31/1

Tuần 5: Từ ngày 28/1 đến ngày 01/02

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 10h50)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

28/1

- Cơm thường

- Ruốc – Lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Bún thịt cà chua

 

Thứ 3

29/01

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh bí đỏ hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

30/01

- Cơm thường

- Tôm, thịt sốt cà chua

- Canh xương khoai sọ

Mì thịt cà chua

 

Thứ 5

31/01

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Bún thịt cà chua

 

Thứ 6

01/02

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương củ cải cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi