Xuất bản thông tin

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/ 2019

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12/ 2019


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12 - NĂM 2019

 

Tuần 1: Từ ngày 02/12 đến ngày 06/12

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

02/12

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

03/12

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 4

 

04/12

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

Thứ 5

 

05/12

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

 

06/12

 

- Cơm tẻ

- Gà + Thịt rim giá đỗ gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày 28 tháng 11 năm 2019

         

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12 – NĂM 2019

 

Tuần 2: Từ ngày 9/12 đến ngày 13/12

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

9/12

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt  rim cà chua

- Canh bí xanh

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 3

 

10/12

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh hến (ngao) rau mồng tơi

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

 

Thứ 4

 

11/12

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 5

 

12/12

- Cơm tẻ

-  Gà + thịt rim cà chua

- Canh rau cải

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

 

Thứ 6

 

13/12

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Mì  thịt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Mạc Thị Phượng

               

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày 28  tháng 11 năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12 – NĂM 2019

 

Tuần 3: Từ ngày 16/12 đến ngày 20/12

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

16/12

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

17/12

- Cơmtẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

Thứ 4

 

18/12

- Cơm tẻ

- Thịt rim giá đỗ cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 5

 

19/12

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

+ Cà chua

 

Thứ 6

 

20/12

 

- Cơm tẻ

- Chả cá rim thịt + cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương + cà rốt

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 28 tháng 11 năm 2019

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12 - NĂM 2019

 

Tuần 4: Từ ngày 23/12 đến ngày 27/12

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 Thứ 2

 

23/12

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

24/12

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh hến (ngao) rau mồng tơi

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 4

 

25/12

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

Thứ 5

 

26/12

- Cơm tẻ

-  Gà + thịt rim giá đỗ gừng

- Canh rau cải

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

27/12

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

               

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày 28  tháng 11 năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 12 – NĂM 2019

 

Tuần 3: Từ ngày 30/12 đến ngày 03/01/2020

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

30/12

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

+ cà chua

 

 

Thứ 3

 

31/12

- Cơmtẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 4

 

01/01/2020

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

 

Thứ 5

 

02/01

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

Cà chua

 

 

Thứ 6

 

03/01

 

- Cơm tẻ

- Gà + Thịt rim giá đỗ gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

          

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

        (Đã ký)

 

 

 

    

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

              

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

           (Đã ký)

 

                  

 

Mạc Thị Phượng