Xuất bản thông tin

Thực đơn mẫu giáo tháng 12/2018

Thực đơn mẫu giáo tháng 12/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  30  tháng 11  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 3/12 đến  ngày 28/12 

Tuần 1: Từ ngày 03/12 đến ngày 7/12

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h 30- 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

03/12

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt cà chua

 

 

 

Thứ 3

04/12

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh bí xanh, cà rốt hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

05/12

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt cà chua

 

 

 

Thứ 5

06/12

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh ngao cải thìa

Bún thịt cà chua

 

 

 

Thứ 6

07/12

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương  củ cải cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

           Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  30  tháng 11  năm 2018

             

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 03/12 đến  ngày 28/12

Tuần 2: Từ ngày 10/12 đến ngày 14/12

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

10/12

- Cơm thường

- Ruốc – Lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 3

11/12

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xu hào cà rốt

Mì xương cà chua

 

Thứ 4

12/12

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 5

13/12

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Bún xương cà chua

 

Thứ 6

14/12

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Việt, ngày  30  tháng 11  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 03/12 đến  ngày 28/12 

Tuần 3: Từ ngày 17/12 đến ngày 28/12

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

17/12

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt cà chua

 

 

Thứ 3

18/12

- Cơm thường

- Gà, thịt rim gừng

- Canh bí xanh, cà rốt hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

19/12

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt cà chua

 

 

Thứ 5

20/12

- Cơm thường

- Giò + thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Bún thịt cà chua

 

 

Thứ 6

21/12

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  30  tháng 12  năm 2018

               

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 12 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 03/12 đến  ngày 28/12 

Tuần 4: Từ ngày 24/12 đến ngày 28/12

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

24/12

- Cơm thường

- Ruốc- lạc vừng

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương cà chua

 

Thứ 3

25/12

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương su hào cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

26/12

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh ngao mùng tơi

Mì thịt cà chua

 

Thứ 5

27/12

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Bún xương cà chua

 

Thứ 6

28/12

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

         

/