THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10/ 2019

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10/ 2019

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 9  năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 1: Từ ngày 30/9 đến ngày 4/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

30/9

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

Sữa tươi vinamilk

      Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

01/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

 

02/10

- Cơm nát

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 5

 

03/10

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

Cà rốt

 

Thứ 6

 

4/10

 

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà chua

 

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 9  năm 2019

         

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 2: Từ ngày 7/10 đến ngày 11/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

7/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

8/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

 

9/10

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Mì  xương cà chua

 

 

Thứ 5

 

10/10

- Cơm nát

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

11/10

- Cơm nát

- Tôm+ thịt  rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương        cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Mạc Thị Phượng

               

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 3: Từ ngày 14/10 đến ngày 18/10

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

14/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

+ cà chua

 

 

 

Thứ 3

 

15/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

Thứ 4

 

16/10

- Cơm nát

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

 

 

Thứ 5

17/10

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

Cà rốt

 

 

 

Thứ 6

 

18/10

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháoxương

 cà chua

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Quỳnh Trang

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tân Việt, ngày 30 tháng9 năm 2019

                       

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 4: Từ ngày 21/10 đến ngày 25/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 Thứ 2

 

21/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

22/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 4

 

23/10

- Cơm nát

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

 

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt

 

 

Thứ 5

 

24/10

- Cơm nát

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

25/10

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

               

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Tân Việt, ngày 30 tháng 9 năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 10 - NĂM 2019

 

Tuần 5: Từ ngày 28/10 đến ngày 01/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

28/10

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

+ cà chua

 

 

Thứ 3

 

29/10

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

 

Thứ 4

 

30/10

- Cơm nát

- Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

 

Thứ 5

 

31/10

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

Cà rốt

 

 

Thứ 6

 

01/11

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà chua

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Mạc Thị Phượng

               

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu