THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9/ 2019


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 8  năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 6/9

 

Tuần 1: Từ ngày 3/9 đến ngày 6/9

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thứ 6

6/9

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Bún xương cà chua

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 8  năm 2019

                   

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 9/9 đến  ngày 13/9 

Tuần 2: Từ ngày 9/9 đến ngày 13/9

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

9/9

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

Thứ 3

10/9

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

11/9

- Cơm nát

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt

 

Thứ 5

12/9

- Cơm nát

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

Thứ 6

13/9

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

             

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 8  năm 2019

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 17/9 đến  ngày 20/9 

 

Tuần 1: Từ ngày 17/9 đến ngày 20/9

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

16/9

 

 

 

 

 

Thứ 3

17/9

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

18/9

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

+ cà chua

 

 

Thứ 5

19/9

- Cơm nát

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương củ cải cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

Cà rốt

 

 

Thứ 6

20/9

- Cơm nát

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Bún xương cà chua

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 8  năm 2019

                   

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9 - NĂM 2019

Thực hiện từ ngày 23/9 đến  ngày 27/9 

Tuần 2: Từ ngày 23/9 đến ngày 27/9

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

23/9

- Cơm nát

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

Thứ 3

24/9

- Cơm nát

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

25/9

- Cơm nát

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Sữa tươi vinamilk

Mì thịt

 

Thứ 5

26/9

- Cơm nát

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

Thứ 6

27/9

- Cơm nát

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

             

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu