THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9/2020


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 8  năm 2020

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 7/9 đến  ngày 11/9 

 

Tuần 1: Từ ngày 7/9 đến ngày 11/9

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

7/9

- Cơm thường

- Thịt rim

- Canh cua (cáy) rau đay.

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 3

8/9

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

9/9

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 5

10/9

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

 

Thứ 6

11/9

- Cơm thường

- Thịt  rim

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 8  năm 2020

                   

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 14/9 đến  ngày 18/9 

Tuần 2: Từ ngày 9/9 đến ngày 13/9

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

14/9

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

Thứ 3

15/9

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 4

16/9

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Sữa tươi vinamilk

Mỳ thịt

 

Thứ 5

17/9

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

Thứ 6

18/9

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

             

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 8  năm 2020

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 21/9 đến  ngày 25/9 

 

Tuần 1: Từ ngày 7/9 đến ngày 11/9

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

21/9

- Cơm thường

- Thịt rim

- Canh cua (cáy) rau đay.

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 3

22/9

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

23/9

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

 

Thứ 5

24/9

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

 

Thứ 6

25/9

- Cơm thường

- Thịt  rim

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày  30  tháng 8  năm 2020

                   

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 9 - NĂM 2020

Thực hiện từ ngày 28/9 đến  ngày 02/10

Tuần 2: Từ ngày 28/9 đến ngày 02/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h50 - 15h40)

GHI CHÚ

Thứ 2

28/9

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

Thứ 3

29/9

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 4

30/9

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Sữa tươi vinamilk

Mỳ thịt

 

Thứ 5

01/10

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

Thứ 6

02/10

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

             

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu