thực đơn thực đơn mẫu giáo tháng 11


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀUTRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 10  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 01/11 đến  ngày 30/11

Tuần 1: Từ ngày 05/11 đến ngày 09/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

05/11

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương

 

Thứ 3

06/11

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

07/11

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt

Mì thịt

 

Thứ 5

08/11

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Bún xương

 

Thứ 6

09/11

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 10  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 01/11 đến  ngày 30/11 

Tuần 2: Từ ngày 12/11 đến ngày 16/11

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

12/11

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt

 

 

Thứ 3

13/11

- Cơm thường

- Gà thịt rim gừng

- Canh bí xanh, cà rốt hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

14/11

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt

 

 

Thứ 5

15/11

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh cua( cáy) rau đay

Bún thịt

 

 

Thứ 6

16/11

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 10  năm 2018

               

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 01/11 đến  ngày 30/11 

Tuần 3: Từ ngày 19/11 đến ngày 23/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

19/11

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương

 

Thứ 3

20/11

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

21/11

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt

Mì thịt

 

Thứ 5

22/11

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Bún xương

 

Thứ 6

23/11

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

         

/

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 10  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 01/11 đến  ngày 30/11 

Tuần 4: Từ ngày 26/11 đến ngày 30/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

26/11

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương

 

Thứ 3

27/11

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

28/11

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt

Mì thịt

 

Thứ 5

29/11

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Bún xương

 

Thứ 6

30/11

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

         

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu