Thực đơn trẻ mẫu giáo tháng 10/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 9  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 1/10 đến  ngày 31/10 

Tuần 1: Từ ngày 01/10 đến ngày 5/10

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h 30- 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

01/10

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt

 

 

 

Thứ 3

02/10

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh bí xanh, cà rốt hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

03/10

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt

 

 

 

Thứ 5

04/10

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh cua rau đay

Bún thịt

 

 

 

Thứ 6

05/10

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương gà củ cải cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

           Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 9  năm 2018

             

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 01/10 đến  ngày 31/10

Tuần 2: Từ ngày 08/10 đến ngày 12/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

08/10

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương

 

Thứ 3

09/10

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

10/10

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt

Mì thịt

 

Thứ 5

11/10

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Bún xương

 

Thứ 6

12/10

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 9  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 01/10 đến  ngày 31/10 

Tuần 3: Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

15/10

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt

 

 

Thứ 3

16/10

- Cơm thường

- Gà thịt rim gừng

- Canh bí xanh, cà rốt hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

17/10

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt

 

 

Thứ 5

18/10

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh cua( cáy) rau đay

Bún thịt

 

 

Thứ 6

19/10

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 9  năm 2018

               

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 01/10 đến  ngày 31/10 

Tuần 4: Từ ngày 22/10 đến ngày 26/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

22/10

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương

 

Thứ 3

23/10

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

24/10

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt

Mì thịt

 

Thứ 5

25/10

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Bún xương

 

Thứ 6

26/10

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

         

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 9  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 1/10 đến  ngày 02/11

Tuần 5 : Từ ngày 29/10 đến ngày 02/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h 30- 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

29/10

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt

 

Thứ 3

30/10

- Cơm thường

- Thịt, trứng kho tầu

- Canh ngao(hến) mùng tơi

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

31/10

- Cơm thường

- Thịt, đậu sốt cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt

 

Thứ 5

01/11

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh cua rau đay

Bún thịt

 

Thứ 6

02/11

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương gà củ cải cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

           Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu