THỰC ĐƠN TRẺ MẪU GIÁO THÁNG 11 / 2019


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2019

 

Tuần 1: Từ ngày 04/11 đến ngày 8/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

04/11

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

05/11

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Cháo xương

 cà rốt

 

Thứ 4

 

06/11

- Cơm tẻ

- Thịt rim giá đỗ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 5

 

07/11

- Cơm tẻ

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

 

08/11

 

- Cơm tẻ

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Tân Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2019

         

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2019

 

Tuần 2: Từ ngày 11/11 đến ngày 18/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

11/11

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương đỏ hầm xương

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

12/11

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 4

 

13/11

- Cơm tẻ

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mì  thịt

 

 

Thứ 5

 

14/11

- Cơm tẻ

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

15/11

- Cơm tẻ

- Tôm+ thịt  rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Cháo xương

cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

           

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 30 tháng 10 năm 2019

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2019

 

Tuần 3: Từ ngày 18/11 đến ngày 22/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

18/11

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

Mì xương

+ cà chua

 

 

Thứ 3

 

19/11

- Cơmtẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 4

 

20/11

- Cơm tẻ

- Thịt rim giá đỗ cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

Bún xương

+ cà chua

 

 

Thứ 5

21/11

- Cơm tẻ

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

Mỳ xương

Cà chua

 

 

Thứ 6

 

22/11

- Cơm tẻ

- Gà+Thịt rim gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

   Tân Việt, ngày 30 tháng10 năm 2019

                 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 11 - NĂM 2019

 

Tuần 4: Từ ngày 25/11 đến ngày 29/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

25/11

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Mì xương

 

 

Thứ 3

 

26/11

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh cua (cáy) rau đay

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 4

 

27/11

- Cơm tẻ

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

Thứ 5

 

28/11

- Cơm tẻ

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh rau cải

Bún xương

 

 

Thứ 6

 

29/11

- Cơm tẻ

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Cháo xương

cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

           

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu