THỰC ĐƠN TRẺ MẪU GIÁO THÁNG 3 / 2021


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 01  tháng 03  năm 2021

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 15/03/2021 đến  ngày 19/02/2021

 

Tuần 3: Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

15/03

- Cơm thường

- Giò rim thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

16/03

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

17/03

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bún xương

 

 

Thứ 5

18/03

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

19/03

- Cơm thường

- Thịt  rim giá đậu

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

    Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Tân Việt, ngày 01 tháng 03 năm 2021

                 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO  THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 22/03/2021 đến  ngày 26/03/2021

 

Tuần 4: Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 19/02/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

22/03

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

23/03

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

Bún xương

 

 

 

Thứ 4

24/03

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Mỳ thịt

 

 

Thứ 5

25/03

- Cơm thường

-  Chả cá + thịt rim gừng

- Canh rau bắp cải

Cháo xương

cà rốt

 

 

Thứ 6

26/03

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún xương

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    Mạc Thị Phượng

             

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 01 tháng 03 năm 2021

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 29/03/2021 đến  ngày 02/04/2021

 

Tuần 5: Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/04/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

29/03

- Cơm thường

- Thịt rim

- Canh xương khoai tây cà rốt

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

30/03

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

31/03

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bún xương

 

 

Thứ 5

01/04

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

02/04

- Cơm thường

- Thịt  rim giá đậu

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Mạc Thị Phượng

 

 

           

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 01  tháng 03  năm 2021

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 15/03/2021 đến  ngày 19/02/2021

 

Tuần 3: Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

15/03

- Cơm thường

- Giò rim thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

16/03

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

17/03

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bún xương

 

 

Thứ 5

18/03

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

19/03

- Cơm thường

- Thịt  rim giá đậu

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

    Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Tân Việt, ngày 01 tháng 03 năm 2021

                 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO  THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 22/03/2021 đến  ngày 26/03/2021

 

Tuần 4: Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 19/02/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

22/03

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

23/03

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

Bún xương

 

 

 

Thứ 4

24/03

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Mỳ thịt

 

 

Thứ 5

25/03

- Cơm thường

-  Chả cá + thịt rim gừng

- Canh rau bắp cải

Cháo xương

cà rốt

 

 

Thứ 6

26/03

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún xương

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    Mạc Thị Phượng

             

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 01 tháng 03 năm 2021

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 29/03/2021 đến  ngày 02/04/2021

 

Tuần 5: Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/04/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

29/03

- Cơm thường

- Thịt rim

- Canh xương khoai tây cà rốt

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

30/03

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

31/03

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bún xương

 

 

Thứ 5

01/04

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

02/04

- Cơm thường

- Thịt  rim giá đậu

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Mạc Thị Phượng

 

 

           

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 01  tháng 03  năm 2021

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 15/03/2021 đến  ngày 19/02/2021

 

Tuần 3: Từ ngày 15/03/2021 đến ngày 19/03/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

15/03

- Cơm thường

- Giò rim thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

16/03

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

17/03

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bún xương

 

 

Thứ 5

18/03

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

19/03

- Cơm thường

- Thịt  rim giá đậu

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

    Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

     Tân Việt, ngày 01 tháng 03 năm 2021

                 

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO  THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 22/03/2021 đến  ngày 26/03/2021

 

Tuần 4: Từ ngày 22/03/2021 đến ngày 19/02/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

22/03

- Cơm thường

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

23/03

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh xương khoai tây cà rốt

Bún xương

 

 

 

Thứ 4

24/03

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí xanh nấu tôm

Mỳ thịt

 

 

Thứ 5

25/03

- Cơm thường

-  Chả cá + thịt rim gừng

- Canh rau bắp cải

Cháo xương

cà rốt

 

 

Thứ 6

26/03

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún xương

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

    Mạc Thị Phượng

             

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

       Tân Việt, ngày 01 tháng 03 năm 2021

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 03 - NĂM 2021

Thực hiện từ ngày 29/03/2021 đến  ngày 02/04/2021

 

Tuần 5: Từ ngày 29/03/2021 đến ngày 02/04/2021

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h30)

BỮA CHIỀU

(14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

29/03

- Cơm thường

- Thịt rim

- Canh xương khoai tây cà rốt

Mỳ xương

 

 

Thứ 3

30/03

- Cơm thường

- Thịt rim trứng

- Canh rau bắp cải.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

31/03

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương khoai sọ

Bún xương

 

 

Thứ 5

01/04

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

02/04

- Cơm thường

- Thịt  rim giá đậu

- Canh xương  bí xanh cà rốt

Cháo xương

 cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Thanh Nhàn

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

    Mạc Thị Phượng

 

 

           

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu