Asset Publisher

Chi bộ trường mầm non Tân Việt tổ chức kiểm điểm phê bình, tự phê bình đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên năm 2017

Chi bộ trường mầm non Tân Việt tổ chức kiểm điểm phê bình, tự phê bình đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên năm 2017

Chi bộ trường mầm non Tân Việt tổ chức kiểm điểm phê bình, tự phê bình đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên năm 2017
Thực hiện kế hoạch số 154/KH-ĐU ngày 10/11/2017 của Đảng ủy xã Tân Việt về việc kiểm điểm đánh giá chất lượng cho bộ Đảng viên năm 2017. Chiều ngày 03/12/2017 chi bộ trường mầm non Tân Việt tổ chức kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng chi bộ Đảng viên năm 2017.


    Về dự và chỉ đạo theo dõi chi bộ có đ/c: Mạc Văn Thụ: Đảng ủy viên – Phụ trách chi bộ và 15/15 Đảng viên chính thức dự họp đông đủ.

 

Toàn cảnh hội nghi kiểm điểm phê bình và tự phê bình đánh giá phân loại chất lượng Đảng viên năm 2017

   Chi bộ đã tiến hành kiểm điểm tập thể Ban chi ủy, chi bộ và từng cán bộ đảng viên đồng thời chỉ rõ những ưu khuyết điểm trong một năm thực hiện nhiệm vụ được giao về chất lượng giáo dục nuôi dưỡng, cơ sở vật chất, công tác học tập Nghị quyết TW4 và chỉ thị 05, các nội dung cam kết chủ đề công tác năm và các mặt hoạt động nhiệm vụ được giao của chi bộ, đảng viên năm 2017.

   Tại Hội nghị Cán bộ Đảng viên cũng thẳng thắn  kiểm định sâu sắc tập thể cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy. Chỉ rõ những việc đã  làm được, chưa làm được  của cán bộ đảng viên trong năm 2017 vừa qua  để có giải pháp khắc phục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018 và những năm tiếp theo.

 

 

Đ/c: Ngô Thị Sửu - Bí thư chi bộ trù trì cuộc họp

   Phát biểu tại hội nghị đ/c Mạc Văn Thụ - Đảng ủy viên phụ trách chi bộ đã ghi nhận và tuyên dương chi bộ có nhiều sáng tạo đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời đồng chí cũng động viên chi bộ, đảng viên tiếp tục phát huy sức mạnh tập thể để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm tiếp theo.

 

Đ/c: Mạc Văn Thụ - Đảng ủy viên phụ trách phát biểu 

   Với sự thẳng thắn, dân chủ, công khai. Chi bộ đã biểu quyết bỏ phiếu kín đánh giá phân loại chất lượng  cấp ủy, chi bộ, người đứng đầu và cán bộ đảng viên năm 2017:

    Trong sạch vững mạnh, ban chi ủy – Người đứng đầu cấp ủy: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

     Kết quả: có 15/15đạt 100%  đảng viên bỏ phiếu nhất trí  đánh giá phân loại

    Ban chi ủy - Người đứng đầu cấp ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Có 15/15 100%  đảng viên bỏ phiếu nhất trí  đánh giá phân loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đó có 02 đồng chí: Hoàm thành xuất sắ nhiệm vụ.

    Với bề dày sức mạnh đoàn lết thống nhất của tập  thể chi ủy chi bộ Mầm non Tân Việt . Năm 2017 chi ủy chi bộ đã lãnh đạo hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị được giao./.

 

 

                                  CTV: Kim Hưng