Asset Publisher

Chuyên đề " Bé làm quen với đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam"

Chuyên đề " Bé làm quen với đồng dao, ca dao, dân ca Việt Nam"

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012- 2013 . Sáng ngày 15/11/2012. Trường mầm non Tân việt tổ chức thực hiện chuyên đề " Bé làm quen với đồng dao, ca dao, dân ca Việt nam"

    Thực hiện nhiệm vụ năm học 2012- 2013 . Sáng ngày 15/11/2012. Trường mầm non Tân việt tổ chức thực hiện chuyên đề “ Bé làm quen với đồng dao, ca dao, dân ca Việt nam”. Do cô giáo: Nguyễn Thị Hải  và lớp mẫu giáo 5 tuổi B thực hiện. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của nghành đề ra nhằm phát huy lòng yêu nghề sự say mê sáng tạo của đội ngũ giáo viên trong việc đổi mới phương pháp dạy học, duy trì việc đưa các nội dung giáo dục  văn hoá truyền thống phù hợp với bản sắc văn hoá của địa phương đã được đồng chí: Đỗ Thị Đông phó hiệu trường triển khai phụ trách nhằm nâng cao chất lượng dạy trong nhà trường. Về dự với chuyên đề có các cô giáo ở các lớp trong nhà trường về dự.

  Sau đây là một số hình ảnh của giờ dạy mẫu

CTV Kim Hưng