Asset Publisher

Hội nghị tọa đàm xây dựng nông thôn mới bề vững xã Tân Việt năm 2013

Hội nghị tọa đàm xây dựng nông thôn mới bề vững xã Tân Việt năm 2013

Hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Chào mừng hội nghị tọa đàm xây dựng nông thôn mới biền vững xã Tân Việt năm 2013.

     Hướng tới kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Chào mừng hội nghị tọa đàm xây dựng nông thôn mới biền vững xã Tân Việt năm 2013. Tối ngày 6 tháng 12 năm 2013, Đoàn thanh niên chi đoàn trường Mầm Non Tân Việt đã tham gia chương trình văn nghệ hết sức sôi nổi thể hiện được tinh thần tuổi trẻ của Đoàn luôn xung kích tình nguyện đi đầu trong mọi phong trào.

Tiết mục múa Dáng Việt- Chi đoàn MN Tân Việt

                                                             

                                                                 CTV- Nguyễn Thị Hải