Asset Publisher

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

Thực hiện công văn số 1340 của PGD & ĐT Đông Triều ngày 26/12/2018 về việc báo cáo và phận công lịch trực tết Dương lịch 2019.
Trường mầm non Tân Việt phân công lich trực tết Dương lịch 2019 như sau:


PHÒNG GD & ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIÊT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hanh phúc

 

 
   
 

Tân việt ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TẾT DƯƠNG LỊCH 2019

 

Thực hiện công văn số 1340 của PGD & ĐT Đông Triều ngày 26/12/2018 về việc báo cáo và phận công lịch trực tết Dương lịch 2019.

Trường mầm non Tân Việt phân công lich trực tết Dương lịch 2019 như sau:

 

Ngày

Họ Và tên

Chức vụ

Số Điện thoại

Ghi chú

Thứ 7 29/12/2018

Mạc Thị Phượng

Đỗ Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Lê Văn Thấm

- Phó hiệu trưởng

- Bảo vệ

- Bảo vệ

- Bảo vệ

- Bảo vệ

0367872556

 

Chủ nhật 30/12/2018

Ngô Thị Sửu

Đỗ Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Lê Văn Thấm

- Hiệu trưởng

- Bảo vệ

- Bảo vệ

- Bảo vệ

- Bảo vệ

0983405565

 

Thứ 2 31/12/2018

Nguyễn Thị Hồi

Đỗ Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Lê Văn Thấm

- Hiệu trưởng

- Bảo vệ

- Bảo vệ

- Bảo vệ

- Bảo vệ

0385491331

 

Thứ 3 01/01/2019

Mạc Thị Phượng

Đỗ Văn Hoan

Lê Văn Hải

Nguyễn Trường Giang

Lê Văn Thấm

- Hiệu trưởng

- Bảo vệ

- Bảo vệ

- Bảo vệ

- Bảo vệ

0367872556

 

 

Các đồng chí cán bộ nhân viên Bảo vệ  trực tết có trách nhiệm phối hợp với Ban công an, Ban an ninh, Quân sự xã, thôn để đảm bảo tuyệt đối an toàn, trật tự, An ninh trường học trước trong sau tết Dương lich.

Nắm bắt tình hình và cập nhật thông tin văn bản, báo cáo hai chiều và báo cáo kịp thời về cho Hiệu trưởng những thông tin, diễn biến sảy ra tại đơn vị để Hiệu trưởng báo cáo kịp thời về Phòng Giaó dục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời (nếu có).

Trên đây là lịch phân công trực tết dương lịch năm 2019  của trường Mầm non Tân Việt. Yêu cầu các đồng chí cán bộ và nhân viên  bảo vệ nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

  • - PGD để B/c;
  • - UBND Xã B/c;
  • - Các đoàn thể để ( Phối hợp);
  • -  T/H và lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

Ngô Thị Sửu

 

  •