Asset Publisher

Thực đơn mẫu giáo tháng 9 / 2018

Thực đơn mẫu giáo tháng 9 / 2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 8  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 06/9 đến  ngày 30/9 

Tuần 1: Từ ngày 03/9 đến ngày 07/9

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h 30- 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

03/9

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt

 

 

 

Thứ 3

04/9

- Cơm thường

- Gà thịt rim gừng

- Canh bí xanh, cà rốt hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

05/9

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt

 

 

 

Thứ 5

06/9

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt

 

 

 

Thứ 6

07/9

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương gà bí xanh cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

           Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 8  năm 2018

             

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 06/9 đến  ngày 30/9 

Tuần 2: Từ ngày 10/9 đến ngày 14/9

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

10/9

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương

 

Thứ 3

11/9

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

12/9

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt

Mì thịt

 

Thứ 5

13/9

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Bún xương

 

Thứ 6

14/9

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 8  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 06/9 đến  ngày 30/9 

Tuần 3: Từ ngày 17/9 đến ngày 21/9

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

17/9

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt

 

 

Thứ 3

18/9

- Cơm thường

- Gà thịt rim gừng

- Canh bí xanh, cà rốt hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

19/9

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt

 

 

Thứ 5

20/9

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh cua( cáy) rau đay

Bún thịt

 

 

Thứ 6

21/9

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 8  năm 2018

               

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 9 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 06/9 đến  ngày 28/9 

Tuần 4: Từ ngày 24/9 đến ngày 28/9

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

24/9

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương

 

Thứ 3

25/9

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

26/9

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt

Mì thịt

 

Thứ 5

27/9

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Bún xương

 

Thứ 6

28/9

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

         

/