Asset Publisher

Thực đơn trẻ mẫu giáo tháng 10/2018

Thực đơn trẻ mẫu giáo tháng 10/2018


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 9  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 1/10 đến  ngày 31/10 

Tuần 1: Từ ngày 01/10 đến ngày 5/10

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h 30- 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

01/10

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt

 

 

 

Thứ 3

02/10

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh bí xanh, cà rốt hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

 

 

Thứ 4

03/10

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt

 

 

 

Thứ 5

04/10

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh cua rau đay

Bún thịt

 

 

 

Thứ 6

05/10

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương gà củ cải cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

           Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 9  năm 2018

             

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 01/10 đến  ngày 31/10

Tuần 2: Từ ngày 08/10 đến ngày 12/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

08/10

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương

 

Thứ 3

09/10

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

10/10

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt

Mì thịt

 

Thứ 5

11/10

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Bún xương

 

Thứ 6

12/10

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 9  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 01/10 đến  ngày 31/10 

Tuần 3: Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10

 

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

15/10

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt

 

 

Thứ 3

16/10

- Cơm thường

- Gà thịt rim gừng

- Canh bí xanh, cà rốt hầm xương.

Cháo xương cà rốt

 

 

Thứ 4

17/10

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt

 

 

Thứ 5

18/10

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh cua( cáy) rau đay

Bún thịt

 

 

Thứ 6

19/10

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải nấu thịt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

       Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 9  năm 2018

               

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 01/10 đến  ngày 31/10 

Tuần 4: Từ ngày 22/10 đến ngày 26/10

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h30 - 11h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

22/10

- Cơm thường

- Thịt rim đậu phụ cà chua

- Canh bí xanh cà rốt hầm xương,

Mì xương

 

Thứ 3

23/10

- Cơm thường

- Trứng đúc thịt

- Canh cua ( cáy) rau đay

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

24/10

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt

Mì thịt

 

Thứ 5

25/10

- Cơm thường

-  Gà + thịt rim gừng

- Canh xương củ cải, cà rốt

Bún xương

 

Thứ 6

26/10

- Cơm thường

- Giò lụa, thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Hoà

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi

         

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

                     Tân Việt, ngày  29  tháng 9  năm 2018

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 10 - NĂM 2018

Thực hiện từ ngày 1/10 đến  ngày 02/11

Tuần 5 : Từ ngày 29/10 đến ngày 02/11

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h 30- 11h)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

29/10

- Cơm thường

- Tôm + thịt rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún thịt

 

Thứ 3

30/10

- Cơm thường

- Thịt, trứng kho tầu

- Canh ngao(hến) mùng tơi

Cháo xương cà rốt

 

Thứ 4

31/10

- Cơm thường

- Thịt, đậu sốt cà chua

- Canh xương gà khoai sọ

Mì thịt

 

Thứ 5

01/11

- Cơm thường

- Giò lụa+ thịt rim cà chua

- Canh cua rau đay

Bún thịt

 

Thứ 6

02/11

- Cơm thường

- Gà,thịt  rim gừng

- Canh xương gà củ cải cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

           Nguyễn Thị Hòa

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Hồi