Asset Publisher

Trường mầm non Tân Việt tổ chức chuyên đề: “Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” gắn với ứng dụng mô hình lớp học thông minh

Trường mầm non Tân Việt tổ chức chuyên đề: “Xây dựng môi trường Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” gắn với ứng dụng mô hình lớp học thông minh

Việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm "Lấy trẻ làm trung tâm" là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục mầm non . Năm học 2017-2018, nhằm thực hiện có chất lượng, đạt hiệu quả nội dung này. Trường mầm non Tân việt đã chỉ đạo giáo viên các nhóm lớp đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm "lấy trẻ làm trung tâm" và ứng dụng lớp học thông minh phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ; đẩy mạnh tích hợp, chú trọng giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ.


       Việc tổ chức các hoạt động giáo dục theo quan điểm "Lấy trẻ làm trung tâm" là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình thực hiện chương trình giáo dục  mầm non . Năm học 2017-2018, nhằm thực hiện có chất lượng, đạt hiệu quả nội dung này. Trường mầm non Tân việt đã chỉ đạo giáo viên các nhóm lớp đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ theo quan điểm "lấy trẻ làm trung tâm"  và ứng dụng lớp học thông  minh phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp và khả năng của trẻ; đẩy mạnh tích hợp, chú trọng giáo dục đạo đức, hình thành và phát triển kỹ năng sống, hiểu biết xã hội phù hợp với độ tuổi của trẻ.

Cô: Nguyễn Thị Quyên - Ứng dụng mô hình lớp học thông minh

 

Học sinh sử dụng máy tính bảng trong giờ học

       

Phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đã tạo cơ hội cho trẻ được tìm tòi phát huy năng lực sẵn cócủa mình, trẻ được trải nghiệm hoạt động một cách thoải mái ở các góc chơi kích thích sự tò mò ham hiểu biết của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ được hoạt động với các nguyên liệu sẵn có, các hoạt động của trẻ được tổ chức với nhiểu hình thức đa dạng, trẻ được trải nghiệm, quan sát, thực hành, chơi với các nguyên vật liệu sẵn có ở các góc chơi từ đó phát triển tư duy, nhân cách trẻ một cách hoài hòa.

 

Giờ hoạt động ngoài trời

 

Trẻ cùng cô chăm sóc vườn hoa, vườn rau

 

Góc phân vai

 

Góc xây dựng

 

Góc học tập

 

       Sáng ngày 02 tháng 01 năm 2018 trường MN Tân Việt tổ chức chuyên đề: Xây dựng môi trường giáo dục  lấy trẻ làm trung tâm" qua  hoạt động : Khám phá xã hội  của cô giáo: Nguyễn Thị Quyên với phong cách sư phạm lên lớp nhẹ nhàng, sáng tạo, tự tin, gần gũi trẻ đã mở ra cho trẻ một hướng trải nghiệm mới trong giáo dục do chính trẻ được làm trung tâm. Với các nội dung, phương pháp hình thức đổi mới được cô giáo Nguyễn Thị Quyên thể hiện đã đem lại thành công tiết dạy chuyên đề. Qua chuyên đề giáo viên được học tập, trao đổi, học tập rút kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.

 

                                          CTV: Phạm Thị Kim Hưng