Asset Publisher

Trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2016-2017

Trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2016-2017

Trong 2 ngày 08 và 09/12/2016 trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2016-2017 nhằm giúp CBGVNV thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.


     Trong 2 ngày 08 và 09/12/2016 trường MN Tân Việt tổ chức Hội nghị tập huấn công tác ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học lần thứ nhất năm học 2016 - 2017 nhằm giúp CBGVNV thực hiện tốt việc ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học.

   + Các nội dung tập huấn bao gồm:

  • Soạn thảo văn bản, kỹ thuật trình bày thể thức văn bản.
  •  Kỹ thuật soạn giáo án điện tử.
  • Kiến thức về chính quyèn điện tử.
  • Các kỹ thuật gửi, đăng tin bài, đăng ảnh, đăng thông tin…
  • Kỹ thuật ứng dụng mô hình lớp học thông minh.

     Với sự chỉ đạo vào cuộc quyết liệt của BGH nhà trường. Sự lỗ lực của CBGVNV. Sau 2 ngày tập huấn các đ/c CBGVNV đã có nhiều tiến bộ rõ rệt về ứng dụng CNTT ở các nội dung trên đề ra.

 

Một số hình ảnh

 

 

Đ/c Sửu khai mạc hội nghị và quán triệt CBGVNV thực hiện đợt tập huấn CNTT.

 

 

Đ/c Hường hướng dẫn CBGVNV thực hành các nội dung của buổi tập huấn

 

 

 

 

CBGVNV nghiêm túc tham gia buổi tập huấn.

 

CTV - Toàn Thư