Asset Publisher

Trường MN Tân Việt tổ chức “ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2018- 2019

Trường MN Tân Việt tổ chức “ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường” năm học 2018- 2019

Trường MN Tân Việt tổ chức " Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2018- 2019
Thực hiện kế hoạch số 1123/KH-PGD&ĐT ngày 30/10/2018 về việc tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp học mầm non năm học 2018 - 2019. Đồng thời nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Ngành. Từ ngày 9/11 đến ngày 11/11/2018 trường Mầm non Tân Việt tổ chức " Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2018- 2019.


            Thực hiện kế hoạch số 1123/KH-PGD&ĐT ngày 30/10/2018 về việc tổ chức hội thi giáo viên giỏi cấp học mầm non năm học 2018 - 2019. Đồng thời nhằm đánh giá chất lượng đội ngũ và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của Ngành. Từ ngày 9/11 đến ngày 11/11/2018 trường Mầm non Tân Việt tổ chức " Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường" năm học 2018- 2019.

       Đây là hoạt động chuyên môn thường niên của nhà trường nhằm nâng cao chất lượng bồi dưỡng đội ngũ, đặc biệt là chương trình GDMN sau sửa đổi, là cơ hội để các giáo viên khẳng định bản thân, giao lưu, học hỏi, rút kinh nghiệm trong giảng dạy. Đồng thời qua Hội thi nhà trường sẽ lựa chọn những giáo viên có đủ năng lực để dự thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở năm học 2018- 2019 vào tháng 12/2018.

 

 Ảnh đ/c: Ngô Thị Sửu - Hiệu trưởng lên khai mạc hội thi

      - Bài thi lý thuyết trong thời gian 60 phút với yêu cầu về các quy định theo Điều lệ trường MN, Chương trình GDMN sau sửa đổi; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT ngày 24/01/2017; Quyết định số 777/QĐBGDĐT ngày 14 tháng 3 năm; Thông tư số 19/2018/QĐ-BGD&ĐT ban hành Quy chế về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia, Chỉ thị 1737/CT- BGDĐT ngày 7/5/2018 về việc "Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo", các văn bản quy định về chuẩn chức danh nghề nghiệp, chuẩn giáo viên Mầm non; Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019; Các văn bản qui định về dân chủ trong nhà trường và các văn bản khác liên quan đến cấp học MN….

Ảnh cán bội giáo viên tham gia phần thi lý thuyết

        Thực hành giảng dạy 1 tiết do giáo viên tự chọn ở các lĩnh vực trong chương trình chăm sóc giáo dục trẻ.

        Hội thi năm nay có 15/15 đồng chí tham gia dự thi. Nhiều hoạt động được đánh giá là có sáng tạo, thiết thực …các tiết dạy ứng dụng "Công nghệ thông tin"

      Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực chất năng lực chuyên môn nghiệp vụ sư phạm gắn với Chuẩn nghề nghiệp GVMN, phát huy tính chủ động sáng tạo của giáo viên trong nhà trường. Đồng thời giúp giáo viên thực hiện có hiệu quả Chương trình GDMN. Đặc biệt là biết cách tổ chức các hoạt động cho trẻ theo quan điểm " Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm".

Sau đây là một số hình ảnh

Hình ảnh cán bộ giáo viên tham gia phần thực hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                CTV: Phạm Thị Kim Hưng