THỰC ĐƠN THÁNG 4 NĂM HỌC 2016- 2017 CỦA BÉ TRƯỜNG MN TÂN VIỆT


 

TRƯỜNG MN TÂN VIỆT                          THỰC ĐƠN CỦA BÉ – THÁNG 4/2017

                                                                  Từ ngày 03/4 đến ngày 28/04/2017

Tuần 1: Từ ngày 03/04đến 07/04/2017

KHỐI

MẪU GIÁO NHÀ TRẺ

 

GHI CHÚ

 

 

Thứ 2

Ngày 3/4/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Giò rim thịt.

- Canh bí xanh nấu thịt.

 

Chiều:

-  Mỳ nấu xương

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 4/4/2017

* Sáng:

-  Cơm trắng.

-  Lạc vừng- Ruốc thịt.

 - Canh xương – Khoai tây

Chiều:

- Cháo thịt- cà rốt

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 5/4/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Thịt đậu sốt cà chua.

- Canh ngao nấu mồng tơi.

Chiều:

-   Bún nấu xương.

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 6/4/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Chả cá + thịt rim cà chua.

- Canh bí đỏ nấu xương

Chiều

- Cháo thịt- cà rốt.

 

NGHỈ GIỖ TỔ VUA HÙNG

 

 

 

Thứ 6

Ngày 7/4/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Thịt rim trứng.

- Canh rau ngót nấu thịt.

Chiều:

- Mỳ nấu xương

 

 

 

 

 

 

Tuần 2: Từ ngày 10/04 đến 14/04/2017

 

 

Thứ 2

Ngày 10/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Thịt đậu sốt cà chua.

- Canh bí đỏ nấu thịt.

Chiều:

- Cháo xương + cà rốt.

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 11/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Thịt rim cà chua.

- Canh ngao nấu mồng tơi .

Chiều:

- Mỳ nấu thịt

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 12/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Giò rim thịt, cà chua

- Canh bí xanh nấu thịt .

Chiều:

- Cháo xương +cà rôt

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 13/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng

- Thịt hầm

- Canh bí đỏ nấu thịt.

Chiều:

- Bún nấu xương

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 14/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Trứng rim thịt

- Canh khoai tây nấu thịt

Chiều:

- Cháo xương + cà rốt

 

 

 

 

 

 

         

 

Tuần 3: Từ ngày 17/04 đến 21/04/2017

 

 

Thứ 2

Ngày 17/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Giò rim thịt.

- Canh bí xanh nấu thịt.

 

Chiều:

-  Mỳ nấu xương

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 18/04/2017

* Sáng:

-  Cơm trắng.

-  Lạc vừng- Ruốc thịt.

 - Canh xương – Khoai tây

Chiều:

- Cháo thịt- cà rốt

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 19/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Thịt đậu sốt cà chua.

- Canh ngao nấu mồng tơi.

Chiều:

-   Bún nấu xương.

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 20/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Chả cá + thịt rim cà chua.

- Canh bí đỏ nấu xương

Chiều

- Cháo thịt- cà rốt.

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 21/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Thịt rim trứng.

- Canh rau ngót nấu thịt.

Chiều:

- Mỳ nấu xương

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

Tuần 4: Từ ngày 24/04 đến 28/04/2017

 

 

Thứ 2

Ngày 24/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

-  Thịt đậu sốt cà chua.

- Canh bí đỏ nấu thịt.

Chiều:

- Cháo xương + cà rốt.

 

 

 

 

 

 

Thứ 3

Ngày 25/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Thịt rim cà chua.

- Canh ngao nấu mồng tơi .

 

Chiều:

- Mỳ nấu thịt

 

 

 

 

Thứ 4

Ngày 26/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Giò rim thịt

- Canh bí xanh nấu thịt.

Chiều:

- Cháo xương + cà rốt.

 

 

 

 

Thứ 5

Ngày 27/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng

- Chả cá thịt sốt cà chua

- Canh rau ngót nấu thịt.

Chiều:

-  Bún nấu thịt.

 

 

 

 

Thứ 6

Ngày 28/04/2017

* Sáng:

- Cơm trắng.

- Trứng rim thịt

- Canh khoai tây nấu thịt

Chiều:

- Cháo xương + cà rốt.

 

 

                                                                                                                          

                                                                                                                      P. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                           (Đã ký)

    

                                                                                                                          Nguyễn Thị Hồi                                                                                                


No comments yet. Be the first.