Asset Publisher

THỰC ĐƠN TRẺ MẪU GIÁO THÁNG 1 / 2020

THỰC ĐƠN TRẺ MẪU GIÁO THÁNG 1 / 2020


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 28 tháng 12 năm 2019

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01 - NĂM 2020

 

Tuần 1: Từ ngày 6/01/2020 đến ngày 10/01/2020

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

6/01

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

7/01

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 4

 

8/01

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Cháo xương

 cà rốt

 

Thứ 5

 

9/01

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

 

10/01

 

- Cơm tẻ

- Gà + Thịt rim giá đỗ gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

Cháo xương cà rốt

 

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

            Tân Việt, ngày 28 tháng 01năm 2019

         

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01- NĂM 2020

 

Tuần 2: Từ ngày 13/01 đến ngày 17/01

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

13/01

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt  rim cà chua

- Canh bí xanh

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 3

 

14/01

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh hến (ngao) rau mồng tơi

Mì xương

 

 

Thứ 4

 

15/01

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Bún xương

 

 

Thứ 5

 

16/01

- Cơm tẻ

-  Gà + thịt rim cà chua

- Canh rau cải

Cháo xương

cà rốt

 

 

Thứ 6

 

17/01

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Mì  thịt

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Mạc Thị Phượng

           

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 28 tháng 12 năm 2019

 

THỰC ĐƠN MẪU GIÁO THÁNG 01 - NĂM 2020

 

Tuần 3: Từ ngày 20/01 đến ngày 24/01

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

20/01

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

21/01

- Cơmtẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

Cháo xương

 cà rốt

 

Thứ 4

 

22/01

- Cơm tẻ

- Thịt rim giá đỗ cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 5

23/01

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

Mỳ xương

+ Cà chua

 

Thứ 6

 

24/01

- Cơm tẻ

- Chả cá rim thịt + cà chua

- Canh xương bí xanh cà rốt

Cháo xương + cà rốt