Thông tin thành viên
Họ và tên: Phạm Thị Kim Hưng
Email: mn.tv.ptkhung@dongtrieu.edu.vn
Giới tính: Nữ
Địa chỉ:
Website:
Đơn vị: Trường MN Tân Việt
Chức vụ: Giáo viên
Chuyên môn: 
Thống kê:  Tổng số bài: 118       Đã duyệt: 101       Tổng điểm: 368

Giới thiệu: 


  • Tài liệu đã duyệt