Xuất bản thông tin

Trường mầm non Tân Việt hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Trường mầm non Tân Việt hưởng ứng ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND thị xã Đông Triều về việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2019.
Ngày 2/11/2019 trường mầm non Tân Việt tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật nhà nước


          Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 29/7/2019 của UBND thị xã Đông Triều về việc tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn thị xã Đông Triều năm 2019.

           Ngày 2/11/2019 trường mầm non Tân Việt tổ chức các hoạt động  hưởng ứng  ngày Pháp luật nhà nước

         Đồng chí Ngô Thị Sửu Hiệu trưởng nhà trường phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến thực hiện chủ đề công tác năm 2019 của Tỉnh, của Thị xã về "nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh

Đ/c Ngô Thị Sửu- Hiệu trưởng phổ biết về kiến thức pháp luật

           Để nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong chủ động học tập, tìm hiểu, tuân thủ, chấp hành pháp luật.

           Phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành và thi hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

        Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

 

 

                                                                                                                             CTV: Nguyễn Thị Quyên