Xuất bản thông tin

MN Tân Việt với công tác chuẩn bị, thẩm định, công nhận lại kết quả giữ vững các tiêu chuẩn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

MN Tân Việt với công tác chuẩn bị, thẩm định, công nhận lại kết quả giữ vững các tiêu chuẩn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1

Thực hiện Quyết định số 246/QĐ- UBND ngày 03/03/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Triều về việc kiểm tra thẩm định, công nhận lại kết quả giữ vững các tiêu chuẩn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm

Sáng 17/03/2017 đoàn kiểm tra thẩm định, công nhận lại kết quả giữ vững các tiêu chuẩn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1thị xã Đông Triều đã về kiểm tra thẩm định nhà trường về các tiêu chuẩn theo quy định.


     Thực hiện Quyết định số 246/QĐ- UBND ngày 03/03/2017 của Ủy ban nhân dân thị xã  Đông Triều về việc kiểm tra thẩm định, công nhận lại kết quả giữ vững các tiêu chuẩn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 sau 5 năm

    Sáng 17/03/2017 đoàn kiểm tra thẩm định, công nhận lại kết quả giữ vững các tiêu chuẩn đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1thị xã Đông Triều đã về kiểm tra thẩm định nhà trường về các tiêu chuẩn theo quy định.

    Đ/c Ngô Thị Sửu đã báo cáo với đoàn kiểm tra đến thời điểm này với sự đồng thuận của CBGVNV và đặc biệt là sự vào cuộc mạnh mẽ của BGH nhà trường nên các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị, hồ sơ,… giữ vững các tiêu chuẩn công nhận lại trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ1 sau 5 năm đã đảm bảo theo quy định.

   Đoàn kiểm tra cũng đã đánh giá ghi nhận sự cố gắng vào cuộc mạnh mẽ của nhà trường  trong việc đầu tư mua sắm CSVC thiết bị, các hồ sơ minh chứng về các tiêu chuẩn về đội ngũ, tiêu chuẩn chất lượng…đồng thời đoàn cũng chỉ đạo 1 số tồn tại về CSVC điểm lẻ như công trình vệ sinh, biển tên cây…

   Đồng chí Ngô Thị Sửu- Hiệu trưởng nhà trường đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đoàn kiểm tra và xin hứa với đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thiện ngay các điều kiện về CSVC tại điểm lẻ để đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định./.

Một số hình ảnh hoạt động

Đ/c Phạm Thị Ngọc Xuyến- Chuyên viên PGD&ĐT đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm về các tiêu chuẩn quy định

Đ/c Ngô Thị Sửu- HT nhà trường tiếp thu ý kiến chỉ đạo

 

 

CTV- Thúy Hường