THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 5/2020


 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

      Tân Việt, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 5 - NĂM 2020

 

Tuần 1: Từ ngày 4/5/2020  đến ngày 8/5/2020

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

4/5

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

5/5

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

+ cà chua

 

Thứ 4

 

6/5

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

Thứ 5

 

7/5

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

 

 

Thứ 6

 

8/5

 

- Cơm tẻ

- Gà + Thịt rim giá đỗ gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương cà rốt

 

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày 28 tháng 4 năm 2020

         

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 5 – NĂM 2020

 

Tuần 2: Từ ngày 11/5 đến ngày 15/5

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

11/5

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt  rim cà chua

- Canh bí xanh

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 3

 

12/5

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh hến (ngao) rau mồng tơi

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

 

Thứ 4

 

13/5

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 5

 

14/5

- Cơm tẻ

-  Gà + thịt rim cà chua

- Canh rau cải

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

 

Thứ 6

 

15/5

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Mì  thịt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Mạc Thị Phượng

               

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày 28  tháng4  năm 2020

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 5 – NĂM 2020

 

Tuần 3: Từ ngày 18/5 đến ngày 23/5

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHÍNH

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

Thứ 2

18/5

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

+ cà chua

 

Thứ 3

 

19/5

- Cơmtẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh rau cải.

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 cà rốt

 

Thứ 4

 

20/5

- Cơm tẻ

- Chả cá +Thịt rim cà chua

- Canh xương bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

+ cà chua

 

Thứ 5

 

21/5

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt rim cà chua

- Canh xương rau bắp cải

 

Sữa tươi vinamilk

Mỳ xương

+ Cà chua

 

Thứ 6

 

22/5

 

- Cơm tẻ

- Gà+ thịt rim giá đỗ,gừng

- Canh xương bí xanh cà rốt

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương + cà rốt

 

 

             NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

 

     Nguyễn Thị Quỳnh Trang

                PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                   Mạc Thị Phượng

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

            Tân Việt, ngày 28 tháng 4 năm 2020

 

THỰC ĐƠN NHÀ TRẺ THÁNG 5 – NĂM 2020

 

Tuần 4: Từ ngày 25/5 đến ngày 29/5

THỨ/ NGÀY

BỮA CHÍNH

(10h - 10h50)

BỮA PHỤ

(13h30)

BỮA CHIỀU

(14h - 14h30)

GHI CHÚ

 

Thứ 2

 

25/5

- Cơm tẻ

- Giò lụa + thịt  rim cà chua

- Canh bí xanh

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

 cà rốt

 

 

Thứ 3

 

26/5

- Cơm tẻ

- Trứng đúc thịt

- Canh hến (ngao) rau mồng tơi

 

Sữa tươi vinamilk

Mì xương

 

 

Thứ 4

 

27/5

- Cơm tẻ

- Thịt sốt đậu phụ cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Bún xương

 

 

Thứ 5

 

28/5

- Cơm tẻ

- Thịt rim giá đỗ

- Canh rau cải

 

Sữa tươi vinamilk

Cháo xương

cà rốt

 

 

Thứ 6

 

29/5

- Cơm tẻ

- Chả cá + thịt  rim cà chua

- Canh bí đỏ hầm xương

 

Sữa tươi vinamilk

Mì  thịt

 

 

 

 

NGƯỜI LÊN THỰC ĐƠN

 

 

 

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

     Mạc Thị Phượng

               

Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất