Trường mầm non Tân Việt hưởng ứng phong trào ngày "Chủ nhật xanh”

Thực hiện theo kế hoạch số 54 KH/UBND xã Tân việt về việc tổ chức triển khai " Ngày chủ nhật xanh" trên địa bàn xã.
Sáng ngày 30/8, nhằm chuẩn bị cho năm học mới Trường mầm non Tân Việt đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tiếp tục hưởng ứng phong trào "Ngày chủ nhật xanh".


     Thực hiện theo kế hoạch số 54 KH/UBND xã Tân việt về việc tổ chức triển khai " Ngày chu nhật xanh" trên địa bàn xã.

     Sáng ngày 30/8, nhằm chuẩn bị cho năm học mới các trường mầm non Tân Việt đã tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường tiếp tục hưởng ứng phong trào "Ngày chủ nhật xanh".

Cán bộ giáo viên nhân viên đang quét dọn vệ sinh đường làng dẫn vào cổng trường

     Với mục đích đảm bảo môi trường, cảnh quan nhà trường và khu vực xung quanh trường ngày càng Xanh - Sạch- Đẹp, cán bộ giáo viên trường mầm non Tân Việt đã tiến hành ra quân làm vệ sinh môi trường, tôn tạo cảnh quan, thu gom rác thải trong trường và khu vực xung quanh, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa, tách bóc các  quảng cáo. Cùng với đó nhà trường tiếp tục duy trì hàng tháng chương trình sáng chủ nhật "60 phút sạch nhà, đẹp ngõ" hưởng ứng tích cực phong trào Ngày chủ nhật xanh.

Cán bộ giáo viên trường làm vệ sinh, nhổ cỏ khu vườn hoa

      Phong trào "Ngày chủ nhật xanh" vì môi trường Xanh - Sạch - Đẹp trên địa bàn xã Tân Việt đã có sức lan tỏa mạnh mẽ tới Đoàn viên, thanh niên học sinh và người dân trên địa bàn xã tân Việt, việc giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực nhà trường, khu vực dân cư qua đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng và toàn xã hội trong việc chung tay bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chủ đề công tác năm 2020 về " Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu" góp phần làm cho "xã Tân Việt thêm Xanh - Sạch - Đẹp".

Một số các hoạt động "Ngày chủ nhật xanh" của trường

 

 

 

 

CTV: Phạm Thị Kim Hưng

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất