Trường mầm non Tân Việt tổ chức chuyên đề ứng dụng Stem lĩnh vực phát triển nhận thức “ Khám phá về giấy”

Thực hiện Kế hoạch hoạt động chuyên môn; Kế hoạch tổ chức chuyên đề năm học 2020 - 2021 của chuyên môn trường Mầm non Tân Việt
Sáng ngày 02 tháng 12 năm 2020 trường mầm non Tân Việt tổ chức chuyên đề ứng dụng Stem lĩnh vực phát triển nhận thức " Khám phá về giấy" đối tượng trẻ MG 4-5 tuổi. Tại lớp MG 4 T2 do cô giáo Đàm Thị Thơm thực hiện.


     Thông qua chuyên đề đã giúp giáo viên hiểu rõ tiến trình thực hiện dạy học một chủ đề theo định hướng giáo dục STEM, thấy được dạy học theo định hướng STEM là sự kết hợp hài hòa kiến thức của nhiều môn học và đó cũng là mục tiêu giúp giáo viên tiếp cận với chương trình mới.

     Bên cạnh đó, chuyên đề đã giúp học sinh được thực hành, được thể hiện và khằng định mình. Trên cơ sở những kiến thức đã học, các em có thể tự tạo ra sản phẩm đơn giản, đồng thời hình thành cho các em tư duy khoa học,  ý thức, trách nhiệm, tự giác và đặc biệt thái độ làm việc nhóm, sự hợp tác, tinh thần đoàn kết trong công việc.

     Với nội dung rất gần gũi với thực tế, Chuyên đề dạy học STEM: "Cho trẻ khám phá về giấy" đã gieo cho các em niềm đam mê khoa học với mơ ước trở thành các kĩ sư để kiến tạo đất nước tươi đẹp trong tương lai như chính những tên nhóm mà các em đã chọn" Nhóm em làm ngôi nhà, nhóm em làm ô tô, nhóm em gấp máy bay, nhóm em làm cái quạt giấy".  qua hoạt động giáo dục trẻ em nên khuyến khích rèn luyện tư duy đa chiều, và tư duy phản biện dựa vào các kiến thức khoa học đã có sẵn và quá trình hình thành kiến thức mới. Ngoài ra, kiến thức khoa học chính là nền tảng của giáo dục STEM tích hợp trong tương lai. Do vậy, khi hiểu về bản chất của khoa học tốt hơn thì quá trình học về STEM tích hợp chắc chắn cũng tốt hơn.

    Chuyên đề đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng học sinh và người dự, chúc các em trong tương lai sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

 

    Thông qua chuyên đề đã giúp giáo viên hiểu rõ tiến trình thực hiện dạy học một chủ đề theo định hướng giáo dục STEM, thấy được dạy học theo định hướng STEM là sự kết hợp hài hòa kiến thức của nhiều môn học và đó cũng là mục tiêu giúp giáo viên tiếp cận với chương trình mới.

     Bên cạnh đó, chuyên đề đã giúp học sinh được thực hành, được thể hiện và khằng định mình. Trên cơ sở những kiến thức đã học, các em có thể tự tạo ra sản phẩm đơn giản, đồng thời hình thành cho các em tư duy khoa học,  ý thức, trách nhiệm, tự giác và đặc biệt thái độ làm việc nhóm, sự hợp tác, tinh thần đoàn kết trong công việc.

     Với nội dung rất gần gũi với thực tế, Chuyên đề dạy học STEM: "Cho trẻ khám phá về giấy" đã gieo cho các em niềm đam mê khoa học với mơ ước trở thành các kĩ sư để kiến tạo đất nước tươi đẹp trong tương lai như chính những tên nhóm mà các em đã chọn" Nhóm em làm ngôi nhà, nhóm em làm ô tô, nhóm em gấp máy bay, nhóm em làm cái quạt giấy".  qua hoạt động giáo dục trẻ em nên khuyến khích rèn luyện tư duy đa chiều, và tư duy phản biện dựa vào các kiến thức khoa học đã có sẵn và quá trình hình thành kiến thức mới. Ngoài ra, kiến thức khoa học chính là nền tảng của giáo dục STEM tích hợp trong tương lai. Do vậy, khi hiểu về bản chất của khoa học tốt hơn thì quá trình học về STEM tích hợp chắc chắn cũng tốt hơn.

        Chuyên đề đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng học sinh và người dự, chúc các em trong tương lai sẽ thực hiện được ước mơ của mình.

 

CTV: Phạm Thị Kim Hưng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất