TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT TỔ CHỨC HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG ELEARNING NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện Kế hoạch số 1036/KH-PGD&ĐT ngày 05/11/2019 của phòng GD&ĐT Đông Triều, về việc tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2019-2020. Ngày Sáng ngày 08/12/2019 Trường Mầm non Tân Việt tổ chức hội thi thiết kế bài giảng E- Learning cấp trường, hội thi diễn ra đến hết ngày 10/12/2019.


        Thực hiện Kế hoạch số 1036/KH-PGD&ĐT ngày 05/11/2019 của phòng GD&ĐT Đông Triều, về việc tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2019-2020. Ngày Sáng ngày 08/12/2019  Trường  Mầm non Tân Việt  tổ chức hội thi thiết kế bài giảng E- Learning cấp trường, hội thi diễn ra đến hết ngày 10/12/2019.

      Hội thi có 13 đồng chí giáo viên, trong trường đã tham gia với các nội dung thi:

     + Thiết kế theo kịch bản, kế hoạch giảng dạy của tiết dạy.

     + Đảm bảo các hoạt động dạy học của 1 tiết dạy theo quy định

     + Nội dung kiến thức truyền đạt đảm bảo chính xác, Khoa học theo chương trình giáo dục

     Hình thức tham gia theo tổ nhóm và cá nhân

Hình ảnh Giáo viên tham gia hội thi bài giảng e- Learning

    Các giáo viên đã nỗ lực mạnh dạn cũng đã ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả, sự chuẩn bị chu đáo về bài dạy ứng dụng  các phần mềm Violet, phần mềm ISpring Sute 9 và thanh công cụ Qiu để tạo ra bài giảng e – Learning,

   Qua Hội thi  giáo viên được ứng dụng các phần mềm giáo dục, và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và qua các bài giảng trẻ được học, chơi bằng nhiều cách khác nhau theo phương châm "học bằng chơi, chơi mà học".

Kết quả: Tổng số có 9 bài tham dự trong đó

+ Xếp loại Giỏi:  Có 4 bài

          + Xếp loại khá:  Có 5 bài

Các bài giảng đạt loại giỏi sẽ đăng kí sản phẩm dự thi cấp thị xã vào ngay 16/12/2019

                                                                                                                                 BTV: Nguyễn Thị Quyên

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất