Xuất bản thông tin

Chương trình kế hoạch công tác tháng 10 năm 2017

Chương trình kế hoạch công tác tháng 10 năm 2017


TRƯỜNG MẦM NON TÂN VIỆT

CHƯƠNG TRÌNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10/2017

 

  * Kế hoạch trọng tâm

- Tổ chức Hội nghị VC LĐ, hoàn thành hồ sơ thi đua

- Tổ chức dự giờ, thao giảng tiết mẫu lớp học thông minh

- Phối hợp với trạm y tế khám sức khỏe định kỳ cho trẻ

Lịch cụ thể:

Thời gian

Nội dung công việc

Bộ phận thực hiện

Cả tháng

- Duy trì nề nếp, sĩ số học sinh

- Tiếp tục huy động trẻ ra lớp

 

02-5/10

- Tổ chức vui tết trung thu tại trường và tại địa phương

- BGH- GV- Chi đoàn

05-10/10

- Cập nhật phần mềm phổ cập trực tuyến

- HP+ GV

 

10-12/10

- Tổ chức hội nghị VCLĐ cấp tổ, cấp trường

- BGH+ TTCM +GVNV

12- 14/10

- Tổ chức rà soát kiểm tra lại CSVC, bếp ăn, thiết bị, đồ dùng lớp học

- BGH

16-20/10

- Tổ chức dự giờ, thao giảng, tiết mẫu về lớp học thông minh và tiết mẫu về nội dung "Xây dựng trường MN lấy trẻ làm trung tâm"

- BGH+ GV

16-20/10

- Tổ chức tọa đàm tìm hiểu về ngày thành lập Hội LHPN và thi đua trang trí lớp học, tạo môi trường "Xanh- sạch- đẹp- an toàn" chào mừng 20/10 tại các lớp

- BGH- GVCN

20-30/10

- Phối hợp với trạm y tế tổ chức khám sức khỏe cho trẻ

- BGH+ GV+ Y tế

20-25/10

- Hoàn thành các báo cáo và hồ sơ thi đua

 

- BGH+TTCM

20-30/10

- Phối hợp phụ huynh tổ chức chế biến

- Tổ chức bữa ăn ngon miệng cho trẻ

GV- Phụ huynh

Cả tháng

- Phối hợp với trạm y tế, gia đình tuyên truyền phòng chống dịch bệnh chân tay miệng

- CBGVNV- Phụ huynh

Cả tháng

- Vệ sinh bếp ăn, công trình vệ sinh khuôn viên lớp học, phòng làm việc

- CBGVNV

Cả tháng

Tuyên truyền phổ biến chỉ thị 01 của Thị xã và chỉ thị 01 của UBND xã về ATGT đội mũ BH

CBGVNV

Cả tháng

Thực hiện nề nối, tác phong, văn hóa ứng xử các nội dung, quy chế, các cam kết chủ đề công tác năm, chủ đề năm học

- CBGVNV

                                                                                             

 

                                 HIỆU TRƯỞNG

                                        (Đã ký)

                                    Ngô Thị Sửu